Wikipedija:Politika u linji gwida

Din il-paġna turi politika uffiċjali tal-Wikipedija Maltija, politika li hija kkunsidrata bħala standard li kull utent għandu jsegwi. Tibdil f'din il-paġna għandhom jirreflettu kunsens.
Din hi lista ta' paġni ta' għajnuna
Indiċi

Kontenut
Kif tirreġistra
Kif timmodifika artiklu
Kif tibda artiklu
Skop u użu tal-kategoriji
Ġergo tal-Wikipedija
Żbalji komuni fl-użu tal-Wikipedija
Gwida essenzjali
Wikiketta
Konvenzjonijiet

Ħoloq

Politika u linji gwida
Mistoqsijiet rikorrenti
Paġna tal-provi
Il-Pjazza
Kunsens
Sondaġġi

Il-Wikipedija huwa proġett kollaborattiv, u kemm il-fundaturi u kif ukoll il-kontributuri tiegħu għandhom għan uniku komuni:

 L-għan tal-Wikipedija huwa li tinħoloq enċiklopedija ħielsa u ta' min jorbot fuqha; fil-fatt, l-ikbar enċiklopedija fl-istorja, kemm fil-kobor u fil-profondità tal-kontenut tagħha. 

Il-Wikipedija għandha politika u linji gwida li jgħinuna nimxu lejn dan l-għan. Hemm xi wħud minnhom li għadhom qed jiġu ffurmati, kif ukoll oħrajn li ilhom li ġew deċiżi u li huma approvati mill-maġġoranza.

Filwaqt li l-politika tagħna tkompli tevolvi, ħafna Wikipedjani jemmnu li r-regoli miktuba ma jolqtux kull aspett tal-imġiba ħażina. Per eżempju, utent illi jaħdem kontra l-ispirtu tal-politika miktuba tagħna jista' jiġi mwiddeb anki jekk ma jkun kiser l-ebda regola. Dawk li jagħmlu modifiki b'rieda tajba, juru mġiba ċivili, ifittxu l-kunsens, u jaħdmu lejn l-għan li tinħoloq enċiklopedija imparzjali, għandhom jsibu ambjent li jilqagħhom.

Politika

immodifika

M'hemmx għalfejn taqra kull aspett tal-politika tal-Wikipedija biex tkun tista' tikkontribwixxi, għalkemm aħna nissuġġerixxu li jkollok idea tajba tal-politika tal-Wikipedija sabiex ittejjeb l-esperjenza tiegħek.

 
  1. Il-Wikipedija hija enċiklopedija. Dak huwa l-uniku għan tagħha. Ara x'mhijiex il-Wikipedija għal aktar informazzjoni.
  2. Kun newtrali. L-artikli għandhom jiġu miktuba minn punt ta' vista newtrali, u jitrattaw l-opinijonijiet diversi fuq suġġett partikulari b'mod fattwali u oġġettiv.
  3. Tiksirx id-drittijiet tal-awtur u l-copyrights. Il-Wikipedija hija enċiklopedija ħielsa liċenzjata taħt it-termini tal-Liċenzja ta' Dokumentazzjoni Ħielsa tal-GNU. Is-sottomissjoni ta' xogħol li jikser il-copyright huwa ta' tfixkil għall-għan tagħna li noħolqu enċiklopedija verament ħielsa li kulħadd jista' jiddistribwixxi. Apparti minn hekk, il-ksur tad-drittijiet tal-awtur jistgħu jwasslu għall-problemi legali. Ara Wikipedija:Copyright għal aktar informazzjoni.
  4. Irrispetta 'l-kontributuri l-oħra. Il-kontributuri tal-Wikipedija jiġu minn bosta pajjiżi u kulturi differenti, u allura jkollhom opinjonijiet differenti. Billi titratta l-oħrajn b'rispett tkun qiegħed tikkollabora effettivament mal-enċiklopedija. Għal aktar gwidi ara l-etiketta tal-Wikipedija, imġiba ċivili, riżoluzzjoni ta' kunflitt.

Kwistjonijiet

immodifika

Kif tiġi deċiża l-politika?

immodifika

Il-parti l-kbira tal-linji gwida tal-Wikipedija jiġu formulati fuq il-kunsens. Tali kunsens jista' jintlaħaq permezz ta' diskussjoni, speċjalment fuq argumenti kumpless jew delikati, jew b'riżultat ta' mġiba li tkun ilha ż-żmien issir. Ħafna drabi, il-linji gwida ma jinkitbux darba u jibqgħu hemm, imma jiżviluppaw maż-żmien.

Kwistjonijiet fuq il-politika jridu jiġu formulati u diskussi fl-ispazju tal-isem Wikipedija, fuq il-paġni ta' diskussjoni, u fuq Meta-wiki. Id-diskussjonijiet jisvolġu wkoll fuq IRC u fuq il-lista postali, imma żommu f'moħħkom li uffiċjalment il-politiki jridu jiġu aċċettati fuq il-Wikipedija. Jekk politika tkun waħda kontroversjali, qabel xejn trid tiġi diskussa u wara tiġi adottata. Il-votazzjoni hija utli wkoll, imma jridu jsiru biss wara diskussjoni preċedenti u bl-iskop li jinkiseb kunsens.

Kif tiġi rinforzata l-politika?

immodifika

Int editur tal-Wikipedija. Wikipedija m'għandhiex kap tal-edituri jew xi mekkaniżmu ċentrali li jaħdem biex jivverifika u japprova x-xogħol tal-enċiklopedija. Minflok, huma l-parteċipanti attivi illi jikkoreġu, jimmodifikaw u jsolvu l-iżbalji li jaraw fl-artikli. B'hekk, il-parteċipanti huma kemm il-kittieba kif ukoll l-edituri.

Ħafna mill-politika u l-linji gwida allura jiġu nfurzati minn dawk l-individwi li jimmodifikaw il-paġni, liema modifiki jiġu diskussi mal-utenti l-oħra. Ċertu miżuri huma wkoll infurzati bi blokki mill-amministraturi, partikularment bħala risposta għal ċerti atti ta' vandaliżmu.

Tipi ta' politika

immodifika

Il-ħoloq għall-politiki varji jistgħu jinstabu fil-kategoriji elenkati hawn taħt:

Konvenzjonijiet

immodifika

Billi nsegwu dawn il-konvenzjonijiet, inkunu nistgħu noħolqu enċiklopedija iktar użabbli u konsistenti fil-kontenut tagħha:

Karatteristiċi riservati

immodifika

Ċerti karatteristiċi li jistgħu jiġu użati ħażin, bħal ngħidu aħna, it-tħassir ta' paġni jew l-imblukkar ta' paġni, jistgħu jiġu wżati biss mill-amministraturi, li huma membri fdati u ta' esperjenza fil-komunità. Politika relevanti għall-amministraturi tinkludi:

Tipi ta' linji gwida

immodifika

Linji gwida ġenerali

immodifika

Dawn huma ftit mil-linji gwida speċifiċi li ġew suġġeriti minn parteċipanti varji. Għal aktar għajnuna, ara kif tevita żbalji komuni.

Linji gwida dwar l-imġiba

immodifika

Linji gwida dwar il-kontenut

immodifika

Linji gwida dwar l-istil

immodifika

Referenzi

immodifika