Wikipedija:Glossarju

Abbrevjazzjonijiet
WP:G
WP:GLOSSARJU

Il-Wikipedija huwa proġett aċċessibbli minn kulħadd. Minkejja dan, fil-kummenti fuq paġni ta' diskussjoni jew fil-Pjazza jintuża ċertu lingwaġġ u terminoloġija. Din il-paġna tiġbor glossarju ta' termini ġergali li huma wżati kostantement fuq il-Wikipedija. Jekk tkun qiegħed iddur fuq il-wiki u tiltaqa' ma xi terminu, dan huwa l-post fejn għandek tfittex u ssir familjari mal-komunità Wikipedjana. Għal aktar għajnuna tista' tfittex xi risposta għad-domandi l-aktar mistoqsija.

Werrej: Fuq0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Admin
Abbrevjazzjoni għal amministratur.
Amministratur
Utent li għandu privileġġi ulterjuri li mhumiex disponibbli għall-utenti l-oħrajn. Jista' jipproteġi paġni milli jiġu modifikati, iħassarhom u jirkuprahom lura. Jista' wkoll jimblokka utenti oħrajn jew ineħħi l-blokk jekk diġà mblukkat. Għandu l-kapaċità li jimmodifika l-messaġġi tas-sistema.
Ara → Wikipedija:Amministratur
Artiklu
Paġna li tippreżenta informazzjoni, illustrazzjoni jew spjegazzjoni ta' xi argument, kunċett jew entità. Kull artiklu huwa magħmul minn paġni uniċi (u allura kollha għandhom l-URL tagħhom), iżda mhux kull paġna hija artiklu. Paġni ta' diskussjoni, rindirizzi (li jibgħatuk f'paġni oħra), il-paġni tal-utenti, il-paġni speċjali, il-paġni tal-għajnuna u l-paġni ta' diżambigwazzjoni ma jikklassifikawx bħala artikli.
Babelbox
Jew sempliċement Babel, tabella li tidħol f'paġna tal-utent sabiex tindika l-għarfien tal-lingwi (il-lingwi mitkellma u f'liema livell).
Ara → Wikipedija:Babel
Ban
Kelma Ingliża għal imblukkat; utent huwa mblukkat meta s-softwer, minn kmand dirett ta' amministratur, ma jħallihx jimmodifika paġni (minħabba li vvandalizza wisq paġni, insulta n-nies, eċċ.). Jekk l-utent huwa mqabbad b'mod anonimu (jiġifieri, mingħajr ma jkun effettwa l-log in) huwa possibli li jiġi mblukkat l-indirizz IP tiegħu.
Ara → Wikipedija:Politika dwar l-imblukkar
Bot
Ġejja mill-kelma Robot. Fl-ambitu tal-Wikipedija, il-kelma tirreferi għall-programmi li jgħinu fil-manutenzjoni jew fil-ħolqien awtomatiku ta' paġni.
Ara → Wikipedija:Bot
Burokrata
Amministratur li għandu l-privileġġ li joħloq amministraturi oħrajn (iżda mhux li jirrevokahom) u li jibdel l-isem tal-utent ta' persuna li jkun għamel rikjesta. Fuq il-Wikipedija Maltija, dan ir-rwol jingħata awtomatikament lill-amministraturi.
Ara → Wikipedija:Burokrati
CC (CC-BY-SA)
Tindika waħda mil-liċenzji tal-Creative Commons, partikularment il-liċenzja wżata mill-Wikipedija għall-kontenut tagħha (CC-BY-SA 3.0 Unported).
Ara → Wikipedija:Copyright
CEST
Central European Summer Time (Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali). Jikkorrispondi għall-ħin UTC (Coordinated Universal Time) + sagħtejn (Ħin legali).
CET
Central European Time (Ħin tal-Ewropa Ċentrali). Jikkorrispondi għall-ħin UTC (Coordinated Universal Time) + siegħa (Ħin solari).
Copyleft
Liċenzja ħielsa fuq id-drittijiet tal-awtur (per eżempju GFDL u GPL).
Copyright
Forma ta' garanzija tad-drittijiet tal-awtur. Li tivvjolaha mhuwiex permess fuq il-Wikipedija.
Copyviol
Vjolazzjoni tal-copyright. Mhuwiex permess fuq il-Wikipedija. Abbrevjata anke għal copyvio, cviol jew cvio.
Diff
Konfront li juri d-differenzi bejn żewġ verżjonijiet ta' paġna.
Ara → Għajnuna:Diff
Diskussjoni
Paġna marbuta ma' artiklu jew paġna oħra fejn fiha tista' tikteb kummenti jew tiddjaloga ma' utenti oħrajn.
Ara → Għajnuna:Paġna ta' diskussjoni
Dritt tal-awtur
Jikkorispondi għall-copyright użat fil-pajjiżi Anglosassoni. Ma tistax tivvjolah fuq il-Wikipedija.
Diżambigwazzjoni
Id-diżambigwazzjoni fil-Wikipedija huwa l-proċess li bih jiġu solvuti kunflitti li jinħolqu meta diversi artikli jkollhom l-istess titlu naturali.
Ara → Għajnuna:Diżambigwazzjoni
Dump
Id-dump hija kopja statika tad-databażi tal-Wikipedija u tiġi eżegwita ġeneralment darba fix-xahar.
Ara → download.wikimedia.org
Edit
Kwalunkwe modifika li ssir fuq artiklu, paġna, diskussjoni jew ħaġa oħra. Fl-espressjoni "modifika minuri" jiġu esklużi l-interventi ta' modifika li ġew espliċitament identifikati mill-awturi bħala minuri. In-numru ta' modifiki ta' utent huwa msejjaħ ukoll edit count.
Ara → Għajnuna:Kif timmodifika artiklu
Edit war
Terminoloġija mill-Ingliż li tfisser gwerra tal-editjar . Fuq il-Wikipedija dan iseħħ meta żewġ utenti jew aktar, jimmodifikaw bl-addoċċ xi paġni – xi drabi anke b'rollbacks frekwenti – bil-ħsieb li jimponu b'manjiera sfurzata l-verżjoni tagħhom tal-artiklu. Din it-tip ta' imġieba mhix permessa u tista' twassal għall-imblukkar tal-paġna jew tal-utent minn amministratur.
Fix
Mill-Ingliż, tfisser "twissija" u hija abbrevjazzjoni wżata fid-diskussjonijiet jew fit-taqsiriet ta' modifiki għall-artikli.
Format
Fil-Wikipedija jindika, ġeneralment, l-użu korrett tas-sintassi ta' kompożizzjoni ta' test jew impaġinazzjoni ta' stampa. L-artikli preżenti fl-enċiklopedija li għandhom bżonn ta' wikifikazzjoni (prinċipalment minħabba n-nuqqas ta' ħoloq neċessarji), għandhom bżonn ta' format adegwat.
Ara → Kif timmodifika paġna

GFDL immodifika

Akronimu Ingliż għall-Gnu Free Documentation License; l-artikli tal-Wikipedija huma rilaxxati taħt din il-liċenzja.

GPL immodifika

Akronimu Ingliż għall-General Public License; is-software tal-Wikipedija huwa rilaxxat taħt din il-liċenzja.

Ħolqa immodifika

Kelma bil-Malti għal link (bl-Ingliż) li tagħti deslrizzjoni ta' katina, kollegament, legami, rabta. Fil-Wikipedija din tista' toħloq konfużjoni peress li jeżistu tipi differenti ta' ħoloq.
Ara wkoll: Wikilink, Interlink, Interwiki, ħolqa esterna

Ħolqa esterna immodifika

Rabta ta' sit estern mal-Wikipedija. Dan jista' jinħoloq b'parenteżi kwadra waħda eż. [link estern]
Ara wkoll:Wikipedija:Ħoloq esterni

Imagelist immodifika

Kelma Ingliża għal-lista tal-istampi.

Interlink immodifika

Kontrazzjoni ta' interwiki link; ħoloq għal Wikipediji oħrajn f'lingwi differenti (ġeneralment ikunu ħolqa għall-istess Artiklu).

Per eżempju, kif wieħed jista' jara, din il-paġna fiha menù fuq ix-xellug li juri li hija kollegata mal-istess artiklu bit-Taljan, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż, Olandiż, eċċ.

Interlink tista' ssir billi fl-aħħar tal-paġna waqt il-modifika żżid, bħal f'dan il-każ:
Ara wkoll: Għajnuna:Interlink

Interwiki immodifika

Ħoloq għall-paġni ta' proġetti oħra tal-Wikimedia.

Ara wkoll: Wikikwota, Wikisors, Wikizzjunarju.

Ara wkoll: Għajnuna:Interlink

Jimbo immodifika

Jimbo Wales, president tal-Fondazzjoni Wikimedia.

Kategorija immodifika

Paġna speċjali li fiha lista ta' paġni oħrajn.
Ara wkoll:Għajnuna:Kategorija.

Kronoloġija immodifika

Sinonimu ta' storja tat-tibdil li seħħ f'paġna. Meta tikkonsulta l-kronoloġija ta' paġna tkun tista' tara l-evoluzzjoni tal-paġna stess, mill-ħolqien tagħha sal-verżjoni attwali.

Il-kronoloġija tippermetti anki li tinstab verżjoni preċedenti għar-ripristinaġġ f'każ ta' vandaliżmu.

Ara wkoll:Għajnuna:Kronoloġija.

Kunflitt ta' edizzjoni immodifika

Din isseħħ meta żewġ utenti isalvaw f'mod kważi kontemporanju l-modifika ta' paġna.
Ara wkoll: Wikipedija:Kunflitt ta' edizzjoni

Lista ta' stampi immodifika

Waħda mill-paġni speċjai bil-lista tal-istampi kollha merfugħa fid-database tal-Wikipedija Maltija.
Ara wkoll:Special:Imagelist.

Log in immodifika

Kelma Ingliża għal idħol; iddaħħal l-isem tal-utent u l-password biex tidentifika ruħek fuq is-sit, billi tutilizza il-log in permezz ta' Idħol jew oħloq kont ġdid li tidher fuq in-naħa ta' fuq, fil-lemin tal-paġna tal-Wikipedija.
F'każ ta' diffikulta ara: Problemi ta' reġistrazzjoni.

Log out immodifika

Kelma Ingliża għal oħroġ; terġa' ssir anonimu billi ma tibqax konness mas-server.

MediaWiki immodifika

Is-software li jħaddem il-Wikipedija kif ukoll il-proġetti l-oħra kollegati.

Mexxi l-paġna immodifika

Terminu informatiku li fir-realtà jfisser erġa' semmi l-paġna mill-ġdid. Fil-prattika jsemmi kemm il-paġna kif ukoll id-diskussjoni relatata (jekk teżisti), iżomm il-kronoloġija tal-paġna u joħloq riindirizz mill-paġna l-qadima lejn il-paġna l-ġdida.
L-utenti reġistrati biss għandhom iċ-ċans li jmexxu l-paġni.

Modifika minuri immodifika

Modifika ta' paġna li ma tbiddilx il-kontenut b'mod sinjifikanti u li tiġi senjalata fil-lista tat-tibdil riċenti

Monobook.css immodifika

Folja ta' stil biex tippersonalizza d-dehra tal-Wikipedija.
Ara wkoll: Wikipedija:Monobook.css

Namespace immodifika

Bil-Malti għal Spazju tal-isem. Mod ta' klassifikazzjoni ta' paġni. Il-Wikipedija għandha spazji tal-isem għad-daħliet tal-enċiklopedija, paġni tal-Wikipedija (Wikipedija:), paġni tal-utent (Utent:), paġni speċjali (Speċjali:), paġni b'mudelli (Mudell:), u paġni ta' diskussjoni (Diskussjoni:, Diskussjoni Wikipedia:, u Diskussjoni utent:), fost oħrajn.
Ara wkoll: Wikipedija:Spazju tal-isem
Nebbieta
Artiklu qasir ħafna li għandu bżonn li jitkabbar.
Ara → Wikipedija:Nebbieta u WP:STUB

Netiquette immodifika

Ġabra ta' regoli ta' konvivenza tajba fuq internet. Il-verżjoni għall-Wikipedjani jisimha Wikiketta (Ara)

Newbie immodifika

Ara d-daħla fil-Glossarju informatiku

NPOV immodifika

Akronimu Ingliż għal Neutral Point Of View; punt ta' vista newtrali. In-NPOV hija waħda mill-iktar filosofiji importanti tal-Wikipedija. Kull min jikkontribwixxi fil-Wikipedija irid jipprova jirrispettaha.
Ara wkoll:Għajnuna:NPOV

Off topic immodifika

Ġieli mqassra għal OT, tfisser litteralment barra mill-argument. Fil-Wikipedija, id-diskussjonijiet ta' dan it-tip għandhom jiġu evitati, kemm fid-diskussjonijiet kif ukoll fil-Pjazza.

Osservati speċjali immodifika

Lista ta' paġni ta' interess partikolari li kull utent jista' jagħżel u jsegwi.

Paġna immodifika

L-argument fil-Wikipedija; il-paġna viżwalizzata mill-browser mingħajr il-parti ta' fuq, t'isfel u l-menù tal-ġenb.
Il-paġni jinkludu artikli, stub, paġni ta' diskussjoni, paġni ta' diżambigwazzjoni, riindirizzi, paġni ta' għajnuna u paġni speċjali.

Paġni mingħajr ħruġ immodifika

Bl-Ingliż Dead End Pages. Dawk il-paġni nieqsa mill-wikilink u għalhekk ma jwasslu mkien.
Ara wkoll: Special:Deadendpages.

Paġna tal-utent immodifika

Kull utent għandu paġna privata intitolata skont l-ispazju tal-isem tal-utent (eż. [[Utent:JoeBorg]]).

Paġni orfni immodifika

Paġna bla ebda ħolqa ma' paġni oħrajn li jwasslu għaliha.

Paġni ta' diskussjoni immodifika

Paġna riservata apposta għad-diskussjonijiet. Kull utent u kull paġna tal-Wikipedija (minbarra l-paġni ta' diskussjoni stess ovvjament, u l-paġni speċjali) għandhom paġna ta' diskussjoni rispettiva.
Ara wkoll:Għajnuna:Paġna ta' diskussjoni

Paġni speċjali immodifika

Paġni riservati għal funzjonijiet partikolari. Jistgħu jkunu listi ta' informazzjoni jew mudelli.
Ara wkoll: Special:Specialpages.

Pjazza immodifika

Fil-Wikipedija, il-post informali ta' dibattitu u skambju ta' ideat u opinjonijiet fuq temi mhux off topic.
Ara wkoll: Wikipedija:Pjazza.

POV immodifika

Akronimu Ingliż għall-Point Of View; fehma, veduta, opinjoni. Fil-Wikipedija jfisser opinjoni parzjali, mhux newtrali.

Preferenzi immodifika

Il-paġna tal-Wikipedija li tippermetti l-modifika tal-ambjent grafiku tal-enċiklopedija.
Ara wkoll: Skin

RecentChanges immodifika

Espressjoni Ingliża għat-tibdil riċenti.

Redirect immodifika

Kelma Ingliża għal riindirizzament; funzjoni tas-software tal-Wikipedija li jagħti ċ-ċans li paġna tiġi regolata b'tali mod li, meta utent iżur il-paġna, dan jiġi awtomatikament meħud f'paġna oħra.
Ara wkoll: Għajnuna:Kif toħloq u tuża' riindirizzament

Rollback immodifika

Kelma Ingliża għal ħu lura; annullament veloċi ta' modifika billi titbiddel il-paġna għall-verżjoni preċedenti qabel l-aħħar modifika. L-amministraturi għandhom possibbiltà li jeffettwaw rollback iktar faċilemnt. Fil-Wikipedija iżda, din l-azzjoni tista' tiġi magħmulha wkoll mill-utenti l-oħra billi jagħżlu l-verżjoni preċedenti mill-modifika, jimmodifikawha u isalvawha.

Sandbox immodifika

Kelma Ingliża għall-kaxxa tar-ramel jew paġna tal-provi; paġna fejn tista' tesperimenta biex tiffamiljarizza ruħek. Minbarra l-paġna tal-provi pubblika, kull utent jista' joħloq il-paġna tal-provi personali bħala sottopaġna tal-paġna tal-utent tiegħu eż: Utent:Ġanni/sandbox.
Ara wkoll: Wikipedija:Paġna tal-provi

Skin immodifika

L-aspett jew dehra tal-paġni tal-enċiklopedija li jintgħażel mill-preferenzi jew inkella mill-ħolqien ta' folja ta' stil apposta.

Sottopaġna immodifika

paġna marbuta ma' paġna prinċipali. Tista' tinħoloq biż-żieda ta' / wara l-isem tal-paġna. Jistgħu jiġu maħluqa sottopaġni f'ċerti każijiet biss.
Ma jistgħux jiġu maħluqa sottopaġni għall-artikli.

Steward immodifika

Bl-Ingliż għal Stwett. amministratur li għandu l-privileġġ li joħloq u jirrevoka amministraturi oħra u li joħloq burokrati.

Strikeout immodifika

Fil-Wikipedija hija l-azzjoni ta' tħassir ta' kontenut ta' frażi mingħajr ma tgħattiha. Tista' issir bil-kmand <s> u </s> rispettivament fil-bidu u fl-aħħar tal-frażi li trid tħassar. Sinjal ta' korrettezza formali (f'wiki li jżomm kronoloġija ta' kull test miktub preċedentement), li huwa utli f'każ ta' bdil ta' fehma fuq il-paġni ta' votazzjoni (għall-sondaġġi, tħassir, eċċ.).

Stub immodifika

Mill-kelma Ingliża stub fil-Malti nużaw "nebbieta"; artiklu qasir ħafna li jinħtieġ li jiġi miżjud.
Ħafna artikli tajbin tal-Wikipedija bdew bħala stubs jew nebbieta.
Ara wkoll:Wikipedija:Nebbieta.

Sysop immodifika

Kelma Ingliża għal amministratur.

Talk immodifika

Kelma Ingliża għal Paġna ta' diskussjoni.

Template immodifika

Kelma Ingliża għal Mudell. Paġna speċjali proġettata biex tkun imdaħħla f'paġni oħrajn. Tista' tiġi msejħa bl-użu ta' tag.
Ara wkoll:Wikipedija:Mudell.

Tibdil riċenti immodifika

Paġna speċjali fejn hemm elenkati l-aħħar tibdiliet li saru fuq il-paġni tal-Wikipedija Maltija.

TOC immodifika

Akronimu Ingliż għall-Table of Contents; tabella tal-kontenut. Werrej tal-kontenut ta' paġna. Jidher awtomatikament meta jiġu indikati tal-inqas erba' titli ta' paragrafi. Biex toħloq werrej xorta waħda fil-preżenza ta' numru inferjuri ta' titli, tista' tintuża s-sintassi: __TOC__

Tutorjal immodifika

Servizz ta' assistenza li jakkumpanja lill-Wikipedjani, kemm dawk esperti kif ukoll il-prinċipjanti, fin-navigazzjoni u l-attività.
Ara wkoll: Għajnuna:Tutorjal.

Utent immodifika

Xi ħadd li juża l-Wikipedija li rreġistra ruħu. Għandu laqam tiegħu (jew nickname) kif ukoll il-paġna tiegħu.

Vandaliżmu immodifika

Danni ikkawżati apposta u deliberatament fil-paġni tal-Wikipedija. Jista' jsir billi jitħassar xi parti mit-test jew inkella jinkitbu xi frażijiet offensivi u bla sens. Il-vandali huma eleġibbli għall-blokki.

VfD immodifika

Akronimu Ingliż għall-Votes for Deletion; il-paġna ekwivalenti għall-Wikipedija:Paġni għat-tħassir fuq il-wiki Ingliża.

Werrej immodifika

Jiġbor il-kontenut ta' paġna tal-Wikipedija.
Ara wkoll: TOC.

Wikifikazzjoni immodifika

Operazzjoni li biha artiklu jiġi magħmul konformi, bil-grafika u l-organizzazzjoni tal-kontenut, għall-bqija tal-artikli maħduma sew fil-wiki. Fost l-aspetti l-aktar importanti fuq il-Wikipedija bil-Malti hemm il-bżonn li jiżdiedu referenzi f'artikli li fihom ftit jew xejn minn dawn.

Wikilink immodifika

Kontrazzjoni ta' Wikipedija link; link ġewwa paġna oħra tal-Wikipedija.

Wikimedia immodifika

Proġett li jiġbor u jikkoordina proġetti varji.
Link: [[m:titlu tal-artiklu]]

Wikipedija immodifika

Dan il-proġett ta' enċiklopedija.
Link minn proġetti oħra għall-Wikipedija: [[w:titlu tal-artiklu]]

Wikipedjani immodifika

Dawk li jipparteċipaw fil-proġett Wikipedija.
Ara wkoll: Wikipedija:Wikipedjani.

WikiProġett immodifika

Tentattiv biex jiġi standardizzat il-kontenut u l-aspett ta' kategorija partikolari ta' artikli, billi jiġi użat Template.
Ara wkoll: Wikipedija:WikiProġett.

Abbrevjazzjoni immodifika

mt
wiki
Abbrevjazzjoni tal-Wikipedija Maltija
en
wiki
Abbrevjazzjoni tal-Wikipedija Ingliża
it
wiki
Abbrevjazzjoni tal-Wikipedija Taljana
xx
wiki
Abbrevjazzjoni tal-Wikipedija bil-lingwa xx