Wikipedija:Pjazza

Merħba fil-Pjazza!

Nilqgħuk fil-Pjazza tal-Wikipedija, il-post fejn wieħed jista' jiltaqa' u jiddiskuti b'mod ċivili mal-Wikipedjani l-oħra. Hawnhekk tista' ssaqsi mistoqsijiet, tagħmel osservazzjoni jew tgħaddi kummenti u suġġerimenti ġenerali dwar dan il-proġett. Din il-paġna hi ntiża biex fiha jiġu diskussi problemi tekniċi, il-politika u anke l-operat tal-Wikipedija.

Meta tħalli intervent, tinsiex ukoll tiffirma billi żżid ~~~~ fl-aħħar tal-kumment tiegħek.

Il-Pjazza.jpg
Replacement filing cabinet.svg Arkivji: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020


Paġna PrinċipaliEdit

Fuq il-paġna prinċipali hemm item: Kommemorazzjonijiet...

Dan konna ħadnieh mit-Taljan:Oggi ricorre.... Ħlief għal xi ftit ġranet tas-sena dan ikun fih biss il-qaddisin ikkommemorati mill-Knisja Kattolika. Ta' min iżommu dan l-item?

Hemm ukoll Vetrina li rari jkun hemm xi ħaġa fiha. Nistgħu nuruha biss meta jkollna xi ħaġa x'nuru?

Leli Forte (d) 19:43, 16 Mej 2020 (UTC)

Rigward il-Vetrina naħseb li tkun idea tajba li nippruvaw nerġgħu nqajjmuha. Fid-disinn il-ġdid li pproponejt hemma l-kaxxa tal-Vetrina però li nistgħu nagħmlu hu li kif qed tgħid int tinħeba meta ma jkunx hemm. —Chrisportelli (d) 06:07, 17 Mej 2020 (UTC)
L-aktar milli nikkunsidraw inżommux dan l-item naħseb li tajjeb naraw hemmx lok li jsiru waħda minn żewġ affarijiet, jekk mhux it-tnejn: jew (a) naraw jistgħu jinħolqu paġni dwar dan il-qaddisin anke biex ma jkollnix daqs tant ħoloq ħomor fuq il-paġna prinċiali, u/jew (b) insibu mezz biex inżidu aktar magħhom flok qaddisin biss, jew kważi. Meta kont naħdem ma'/fuq aboutmalta.com kellna servizz ta' On This Day in Maltese History din kienet waħda mill-aktar paġni li kienet tiġbed nies lejha.
Dwar il-veterina naqbel kompletament ma' li qed tgħidu. @Nevborg: Kif għaddi r-Rebbiegħa CEE 2020 nistgħu naraw ma' WCM forsi nistgħu naraw noħolqux edit-a-tona fuq hekk, anke possibilment b'rabta ma' dan li jidher hawn rigward paġni vitali għal mt.wikipedia. --ToniSant (d) 16:12, 19 Mej 2020 (UTC)
@Chrisportelli: Is-sena t-tajba! Bl-għajnuna ta' Utent:Dans ħdimna naqra fuq verżjoni tikka differenti minn dik li pproponejt int u jekk m'hemmx oġġezzjoni mingħandek jew xi ħadd ieħor (b'mod partikolari Leli Forte (naqbel miegħek dwar il-Vetrina) u Nevborg (naqbel miegħek dwar il-mod kif ninvolvu lill-kommunità) li kienu parti mid-diskussjoni s'issa, allura għada filgħaxija noħorġuha għall-pubbliku bħala parti mill-ħidma li għaddejja bħalissa mill-kommunità b'rabta ma' Wikipedija:Wikipedia 20. Il-verżjoni li qed nipproponu tinstab hawn. Grazzi dejjem! --ToniSant (d) 18:19, 18 Jannar 2021 (UTC)
Forsi nista' nerġa' nqajjem id-diskussjoni dwar "Kommemorazzjonijiet". Araw ir-rimarka fil-bidu ta' din it-taqsima. —Leli Forte (d) 12:06, 19 Jannar 2021 (UTC)
@Leli Forte: iva, grazzi. Punt tajjeb ħafna dan! Dwaru kien hemm żewġ kummenti fid-diskussjonijiet tal-kommunità illejla stess. L-ewwel huwa li hemm lok noħolqu attivitajiet biex intejbuh. Hemm il-mudell ta' 'On this day' mill-Ingliż li jidher ferm aħjar minn tat-Taljan għax rari jinkludi qaddisin. It-tieni ħaġa hija li jekk inneħħuh ħabta u sabta il-Paġna Prinċipali taf tinħass naqra vojta. Allura, dan li qed tgħid int huwa mhux biss punt tajjeb imma wieħed validissimu u li WCM qed tħares biex tużah fit-tfassil tal-attivitajiet tagħha. Aktarx induru għal dan mill-ewwel wara li tgħaddi l-kampanja biex inżidu artikli dwar suġġetti essenzjali fil-Wikipedija bħala parti minn Wikipedia 20. --ToniSant (d) 17:16, 19 Jannar 2021 (UTC)
@Leli Forte:@ToniSant: Naqbel li s-sezzjoni dwar "Kommemorazzjonijiet" tista titneħħa. Sa fejn naf jien din hija serje ta' files individwali li jridu jitneħħew individwalment. Jien naħseb li l-mudell Ingliż joffri iżjed varjazzjoni fit-tip ta' avvenimenti u nies li jiġu mfakkra. Naħseb ukoll li fiha ftit xogħol u ħsieb biex norganizzaw l-affarijiet sew - forsi nistgħu niddedikaw ftit ħin biex nippjanaw għalija waqt l-avvenimenti ta' Wikipedia 20 fil-ġimgħat li ġejjin? --Nevborg (d) 17:52, 19 Jannar 2021 (UTC)

AbbozzEdit

Nixtieq nerġa niftaħ id-diskussjoni fuq it-terminu "abbozz".

Dan konna iddusketejnieh hawn:

https://mt.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pjazza/Arkivju_2008#Stub_jew_Abbozz?

Xi artikli qsar ħafna ma jixirqilhom li jissejħu "abbozz" pereżemju https://mt.wikipedia.org/wiki/Papa .

Jien kont għedt: "Togħġobni l-idea tal-Olandiż: "Begintje" jew "bidu żgħir". Forsi jmissna nivvintaw kliem ġdid fejn ma nsibux kelma adekwata bħal "bdejju" - bidu żgħir! "

Kont issuġġerejt ukoll "nibbieta".

Leli Forte (d) 15:59, 19 Mej 2020 (UTC)

@Leli Forte: Grazzi tassew ta' din. "Abbozz" huwa aktar "draft", skond jien. Fl-ispirtu ta' dan li qed tipproponi inti, flok "stub" jiena kieku nipproponi "loqma" - xi tgħid?
Apparti hekk dan l-aħħar konna qed nitkellmu ukoll dwar aktar parametri li nistgħu norbtu mal-mudell {{stub}}. @Scutajar: x'taħseb dwar din il-biċċa kollha? --ToniSant (d) 16:19, 19 Mej 2020 (UTC)
@ToniSant:Personalment "loqma" ma tantx togħġobni għax negattiva. Aquilina għal "loqma" jagħti piece of bread, morsel, a crust of bread. Kieku nippreferi xi ħaġa bħal "Bidu ċkejken" jew "Nibbieta" fis-sens li l-artiklu ħa jikber minnha.
Leli Forte (d) 16:39, 19 Mej 2020 (UTC)
@ToniSant: Milli rajt fuq il-Wikipedija bl-Ingliż, donnhom jintużaw mudelli differenti skont il-kategorija tal-artiklu, imma forsi kellek xi ideat oħra? Rigward l-isem, kemm "loqma" kif ukoll "nibbieta" jogħġbuni, imma minix l-ikbar espert fuq x'isem għandu jingħata. —Scutajar (d) 11:32, 20 Mej 2020 (UTC)
@Leli Forte u Scutajar:: Nasal naqbel magħkom faċilment. Loqma tassew li għandha konnotazzjonijiet negattivi, anke minħabba loqma ta' sigarett. Naħseb "nibbieta" ideali però mhux ċert għandiex tkun "nebbieta" minflok; araw hawn. --ToniSant (d) 18:44, 21 Mej 2020 (UTC)
@ToniSant:: Aquilina M-E jagħti t-tnejn (nibbieta/nebbieta). Jien kuntent bit-tnejn.
Kont issuġġerejt dan:
Leli Forte (d) 16:47, 22 Mej 2020 (UTC)
@Leli Forte: Din id-diskussjoni qamet ukoll waqt l-aħħar editathon tal-Wikipedija:Rebbiegħa CEE 2020 ma' ToniSant, Mewga, Angie Balzan, EnriqueTabone, u Scutajar. Il-kunsens ġenerali kien li nużaw "nebbieta" u l-plural kollettiv ta' "nebbitiet". Naħseb jekk ma hemm l-ebda oġġezzjoni nistgħu mmexxu b'dan il-mod. --Nevborg (d) 16:47, 29 Mej 2020 (UTC)

Araw diskussjoni oħra:

https://mt.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pjazza/Arkivju_2009#Stub

Abbozzi oħraEdit

Hemm ukoll:

u abbozzi bis-suġġett

Leli Forte (d) 16:56, 22 Mej 2020 (UTC)

@Leli Forte: Bħala azzjoni konkreta vis-a-vis dak li kiteb dwaru @Nevborg: hawn fuq, @Scutajar: u jien ħidmna biċċa sew illum biex nibdew naqilbu dawk li kienu abbozzi/stubs għal nebbieta, a bażi ta' dak li ddiskutejna fuq il-proposta tiegħek. Idealment, id-diskussjoni issa għandha timxi għal hawn u b'hekk nibdew nifirdu ħidma fuq livell infrastrutturali fuq dan l-aspett u dawk ta' politika ta' kif jitħaddmu, kif bdejna anke niddiskutu ukoll hawn taħt fis-suġġett/taqsima li jmiss. --ToniSant (d) 19:05, 29 Mej 2020 (UTC)

Ritratt ta' J.J. CremonaEdit

Hemm xi ritratt ta' J.J. Cremona li nistgħu intellgħu legalment? Leli Forte (d) 15:24, 26 Diċembru 2020 (UTC)

Sibt ritratt permezz tal-infobox iġġenerata minn Wikidata u daħħaltha fil-paġna biex jidher ir-ritratt. --ToniSant (d) 12:24, 11 Jannar 2021 (UTC)
Prosit u grazzi. Leli Forte (d) 15:37, 11 Jannar 2021 (UTC)

Wikipedija:Wikipedia 20Edit

Fil-15 ta' Jannar 2021 il-Wikipedia għalqet 20 sena. Il-Wikipedija bil-Malti qed tingħaqad ma' komunitajiet oħra tal-Wikipedia madwar id-dinja biex tiċċelebra dan l-anniversarju, bil-kollaborazzjoni ta' Wikimedia Community Malta.

Fost l-attivitajiet prinċipali hemm il-parteċipazzjoni fil-paġna fuq il-Meta-Wiki tal-Fondazzjoni Wikimedia, kif ukoll kampanja biex jinkitbu 20 artiklu enċiklopediku dwar 20 suġġett mil-lista ta' artikli li kull Wikipedija għandu jkollha. Dawn qed jidhru fuq din il-paġna li minnha huma kkordinati dawn l-attivitajiet.

F'20 jum bejn Jannar u Marzu 2021 se niktbu artikli ġodda tal-Wikipedija bil-Malti flimkien. Il-lista ta' suġġetti li qed naraw li jkunu tradotti u/jew jinkitbu hawn: Wikipedija:Wikipedia_20. --ToniSant (d) 17:33, 18 Jannar 2021 (UTC)

Bħala parti minn din l-inizjattiva, offrejna kors ta' taħriġ lit-tradutturi Maltin fl-istituzzjonijiet Ewropej nhar il-Ħamis 20 u l-Ġimgħa 21 ta' Jannar. Uħud mill-parteċipanti qed jiktbu artikli fuq mt.wikipedia issa u fost dawn hemm Trigcly li ħoloq il-paġna dwar il-Ġebla ta' Rosetta u monument, Tonygaffiero bil-paġna dwar il-muniċipalità Ġermaniża Konz, u Camilca b'ħajjat. L-istedina biex tattendu l-laqgħat ta' Wikimedia Community Malta kuljum (mit-Tnejn sal-Ġimgħa) fis-6pm CET ikomplu bejn il-25 u 29 ta' Jannar, kif ukoll l-1 sal-5 ta' Frar. Niltaqgħu onlajn permezz ta' din il-ħolqa. Narawkom! --ToniSant (d) 17:57, 22 Jannar 2021 (UTC)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual EventEdit

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language. Grazzi!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 15:16, 27 Jannar 2021 (UTC)

Project Grant Open CallEdit

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrants wikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (d) 08:01, 28 Jannar 2021 (UTC)

Il-ġeneruEdit

Fid-dinja anglofona sar komuni li l-isem tal-professjonijiet ma jinbidilx mal-ġeneru, pereżempju actress ma tantx għadha tintuża. Taħsbu li din għandha tkun il-pulitka tagħna wkoll? Biex ngħid il-verità jien insibha diffiċli ngħid kittieb għal mara.

Jekk ma nagħmlux hekk ħa jkun hemm problema teknika fl-infoboxes ta' wikidata. Il-Franċiżi qishom qegħdin jużawha din is-sistema u għandhom l-istess problem. ma nafx kif solvewha.

Leli Forte (d) 20:18, 30 Jannar 2021 (UTC)

@Leli Forte: Dan punt importanti u fl-istess ħin interessanti. Fl-Ingliż diġà daħlet f'Malta. Riċentament fit-Times of Malta kien hemm artiklu dwar attriċi li rreferew għaliha dejjem bħala actor u qatt bħala actress. Hemm soluzzjonijiet oħra vis-a-vis Wikidata fejn il-varjant għall-ġeneru jew anke l-plural huma indirizzati fid-database stess. Personalment għadni ma nafx bizzejjed dwar Wikidata biex nitkellem aktar dwar kif taħdem eżatt din is-soluzzjoni. Nevborg, EnriqueTabone, u jien se nkun qed insegwu kors ta' taħriġ dwar Wikidata l-ġimgħa d-dieħla. Inżomm dan il-punt li qed issemmi int f'moħħi hekk kif nitgħallem aktar dwar kif jaħdem sew Wikidata. Min jixtieq jingħaqad magħna waqt dan it-taħriġ jista' jsibna hawn kuljum fis-6pm CET bejn 1 u 5 ta' Frar. --ToniSant (d) 12:00, 31 Jannar 2021 (UTC)

New Wikipedia Library Collections Available Now (February 2021)Edit

Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up to access research materials on the Library Card platform:

 • Taxmann – Taxation and law database
 • PNAS – Official journal of the National Academy of Sciences
 • EBSCO – New Arabic and Spanish language databases added

We have a wide array of other collections available, and a significant number now no longer require individual applications to access! Read more in our blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

--12:57, 1 Frar 2021 (UTC)

Wiki Loves Folklore 2021 is back!Edit

Please help translate to your language

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (d) 13:25, 6 Frar 2021 (UTC)

Entrati fil-WikidataEdit

L-entrati fil-Wikidata f'liema stil għandhom ikunu? Xi drabi jkunu bil-kapitali u drabi oħra le. Dawn għandhom iwasslu għal artiklu fil-każ li jkun hemm wieħed, jiġifieri għandhom ikunu fl-istil ta' titlu ta' artiklu?

Grazzi

Leli Forte (d) 20:50, 10 Frar 2021 (UTC)

@Leli Forte: Hemm żewġ valuri differenti marbuta ma' dan li qed tistaqsi int: it-tikketta (label) hija dejjem mingħajr kapitali, ħlief meta isem propju. Ara bħala eżempju monument (Q4989906). Il-ħolqa għall-artiklu fil-Wikipedia xi ħaġa differenti mit-tikketta. Din issir, kif qed tgħid int, fl-istil tat-titlu tal-artiklu. Biex tara din ta' monument inżel isfel nett tal-paġna tal-Wikidata, fejn hemm id-dettalji kollha tal-lingwi kollha tal-Wikipedia li fiha jeżisti verżjoni ta' dak l-artiklu. Ara hux niftehmu hekk. Grazzi. --ToniSant (d) 18:44, 11 Frar 2021 (UTC)

Feminism & Folklore 1 February - 31 MarchEdit

Please help translate to your language

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 02:40, 16 Frar 2021 (UTC)

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globallyEdit

Please help translate to your language

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, Wikipedija currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) 14:12, 18 Frar 2021 (UTC)

Wikifunctions logo contestEdit

01:47, 2 Marzu 2021 (UTC)

Art+Feminism 2021 f'MaltaEdit

Għar-raba' sena, Malta qed tingħaqad ma' komunitajiet oħra tal-Wikipedia madwar id-dinja biex tiċċelebra n-nisa fl-arti, f'edit-a-tona bil-kollaborazzjoni ta' Wikimedia Community Malta. Din is-sena se jkun hemm aktar attenzjoni għal artiki fuq il-Wikipedija bil-Malti, iżda din l-attività torbot ukoll ma' ħidma dwar artisti nisa Maltin fil-Wikipedia b'lingwi oħra kif ukoll fuq Wikidata.

L-edit-a-toni se jsiru online nhar il-Ħamis 4 ta' Marzu fis-6pm u nhar it-Tnejn 8 ta' Marzu fis-6pm. Tista' tissieħeb (bla ħlas) hawn. Aktar tagħrif fuq is-sit tal-Wikimedia Community Malta. --ToniSant (d) 15:49, 4 Marzu 2021 (UTC)

Pittura ta' Mikiel Anton VassalliEdit

Ir-ritratt (portrait) ta' Mikiel Anton Vassalli li hemm fuq il-Wikipedia kollha hu fittizju u mhu bbażat fuq xejn. Dan kif immaġinah Raymond Pitrè. Hemm ieħor (riliev) ta' Ċensu Apap li hu wkoll mistħajjel. L-uniku wieħed li forsi fih naqra realtà hu dak ta' Paul Farrugia (ikkommissjonat minn Charles Xuereb) li hu bbażat fuq id-deskrizzjoni ta' Vassalli fuq il-permis de séjour [1] li ntħareġ Pariġi. Charles Xuereb għandu d-drittijiet għal dan ir-ritratt imma jagħtina permess nużawh fuq Wikipedia. [2]

Il-permess hu hawn: [3]

Leli Forte (d) 17:12, 8 Marzu 2021 (UTC)

Tajjeb! Dan il-permess irid jiġi pproċessat permezz tal-hekk imsejjaħ OTRS fuq Commons u mhux b'ħolqa ta' Facebook. Qatt użajtha din? Jien qatt m'użajtha imma b'kumbinazzjoni naf li hekk isir ix-xogħol. -- ToniSant (d) 19:10, 8 Marzu 2021 (UTC)
Le qatt ma użajtha, tidher ikkomplikata. —Leli Forte (d) 11:09, 9 Marzu 2021 (UTC)
Iva, ikkumplikata naqra...u skont ma jgħiduli anke min imdorri jħaddimha jsibha kkumplikata. -- ToniSant (d) 14:13, 9 Marzu 2021 (UTC)

Improving the translation support for Maltese WikipediaEdit

Hello!

Apologies as this message is not in your native language, Please help translate to your language.

Content translation has been successful in supporting the translation process on many Wikipedia communities, and we want to help additional wikis with the potential to grow using translation as part of a new initiative.


Content translation facilitates the creation of Wikipedia articles by translating content from other languages. It has been used already to create more than half a million articles. In addition, the tool provides mechanisms to encourage the creation of good quality content, preventing the publication of lightly edited machine translations. In general, our analysis shows that the translations produced are less likely to be deleted than the articles started from scratch.


Maltese Wikipedia editors have used Content translation to create more than One hundred and fifty articles. Given the size of the editing community, we think that there is potential to use translation to create more articles, expand existing ones, and attract new editors that learn how to make productive edits. Translation can help the community to reduce the language gap with other languages and grow the number of editors in a sustainable way. In order to achieve this goal, we want to collaborate with you to make Content translation more visible in the Maltese Wikipedia and support new ways to translate.

As a first step, during the next weeks, we plan to enable Content translation by default on Maltese Wikipedia. That will make it easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation will still be able to disable it from their preferences.


Please feel free to share any comment in this conversation thread.


Thanks!

UOzurumba (WMF) (d) 20:10, 8 Marzu 2021 (UTC)

What are the advantages of using this system? Is it better than using Google Translate for instance? Thanks.
Leli Forte (d) 10:38, 9 Marzu 2021 (UTC)
Google Translate is embedded in it as a translation engine, along with other options, which will presumably improve over time. I've used it to translate at least two articles: Fatberg + Venezja. I don't particularly like it or need it but it has its advantages, and well worth trying, unless you've already established an easier way to translate Wikipedia articles. -- ToniSant (d) 14:17, 9 Marzu 2021 (UTC)

Rebbiegħa CEE 2021Edit

 
Rebbiegħa CEE 2021

L-għaqda voluntarja Wikimedia Community Malta (WCM) qed tistiednek tieħu sehem fit-tieni edizzjoni tal-konkors Rebbiegħa CEE 2021 fuq il-Wikipedija bil-Malti bejn il-21 ta' Marzu u l-20 ta' Ġunju 2021. Matul dan il-perjodu, il-WCM qed torganizza numru ta' edit-a-toni għal min jixtieq jitgħallem aktar dwar kif jinkitbu l-artiklu fuq il-Wikipedija.

Ingħaqad ma' komunitajiet oħra tal-Wikipedia madwar id-dinja biex tittraduċi artikli dwar suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant. Hemm diversi premjijiet x'jintrebħu f'dan il-konkors. Id-dettalji kollha ssibhom fuq il-paġna Wikipedija:Rebbiegħa CEE 2021 --ToniSant (d) 10:39, 22 Marzu 2021 (UTC)

Mudelli ta' ReferenzaEdit

Kemm navża li għadni kif lestejt ix-xogħol biex naqilbu għall-mudelli l-ġodda ta' ċitazzjoni. S'issa, għandna dawn il-mudelli:

Il-mudelli kollha għandhom xi forma ta' dokumentazzjoni ħafif għal min jimmodifika s-sors tal-artikli, imma jistgħu jintużaw ukoll mill-VisualEditor (kemm miċ-Ċita dropdown manwalment jew awtomatikament, kif ukoll jekk tfittxuhom mid-dropdown Daħħal > Mudell).

Peress li hemm parametri li inbidlu mill-mudelli l-qodma għall-mudelli l-ġodda, dan ifisser li hemm ħafna żbalji fis-sezzjoni tar-referenzi. Qed indur l-artikli kollha u nirranġahom, imma min jixtieq jgħini, merħba bih! Tistgħu taraw eżempju ta' artiklu lest bil-mudelli irranġati hawn: Enċiklopedija.

Scutajar (d) 15:56, 22 Marzu 2021 (UTC)

@Scutajar: Grazzi u prosit tassew! Għadni kemm dort l-artiklu dwar Venezja u jkolli ngħid li, għalkemm ftit tedjanti t-tindif, il-mod ta' kif jitnaddfu parametri miksura jew qodma li jidhru bl-aħmar faċli ħafna, speċjalment bl-użu tal-VisualEditor. Inħajjar lil edituri/kontributuri u utenti oħra jipparteċipaw ukoll f'dan it-tindif meta jaraw li hemm bżonnu fuq xi artiklu jew ieħor li jkunu qed jaqraw jew jimmodifikaw. -- ToniSant (d) 19:04, 22 Marzu 2021 (UTC)

@ToniSant: Kemm navża li dawn il-kategoriji: Kategorija:CS1 sorsi bil-lingwa Ingliż (en)‎, Kategorija:CS1 sorsi bil-lingwa Taljan (it)‎, Kategorija:CS1 sorsi bil-lingwa Ġermaniż (de)‎ m'għadhomx validi, u għandhom jinbidlu għal dawn il-kategoriji: Kategorija:Sorsi CS1 bl-Ingliż (en) eċċ. L-artiklu huwa ġġenerat kif suppost issa. —Scutajar (d) 12:26, 31 Marzu 2021 (UTC)

@Scutajar: grazzi ta' dan l-aġġornament. Apparti hekk, qed naħseb li dawn il-kategoriji jridu jkunu moħbija - i.e. hidden categories jew ossija . Se nara nieħux ħsiebha din fil-proċess ukoll. -- ToniSant (d) 18:33, 2 April 2021 (UTC)
@Scutajar: Il-kategoriji li ndikajt int li m'għadhomx validi issa tmexxew. Għadni qed nesplora eżatt f'lingwi hemm, imma skoprejt diversi, diġà. Hemm xi lista x'imkien? Fil-proċess ħbejt ukoll dawn il-kategoriji u xi oħrajn assoċjati magħhom...però għad fadal x'jinħeba. Intant ħloqt ukoll sotto-kategorija: Kategorija:Manutenzjoni tar-referenzi. U l-ħidma tkompli, sintendi. Grazzi dejjem! -- ToniSant (d) 09:35, 6 April 2021 (UTC)

Ismijiet tal-Istati Sovrani, Pajjiżi u Territorji fil-WikidataEdit

Ħadt ħsieb naġġorna l-lista kollha ta' pajjiżi, stati sovrani u territorji fil-Wikidata u żidt deskrizzjoni bil-Malti għalihom kollha.

Żammejt mal-lista uffiċjali tal-Gwida tal-Istil Interistituzzjonali tal-UE (approvata wkoll mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti). L-ortografija antika kif ukoll l-ismijiet formali sħaħ inkludejthom fil-kolonna Also Known As.

Ma nafx tistgħux tużaw il-listi aġġornati mill-Wikidata biex jiġu aġġornati l-listi fil-Wikipedija u fil-Kategoriji--Trigcly (d) 19:35, 27 Marzu 2021 (UTC)

Grazzii ħafna ta' dan ix-xogħol, Trigcly. Biex nużaw dawn il-listi minn Wikidata irridu nimplimentaw il-Listeria. Lista/listi ok naħseb, la darba xi ħadd (forsi jien) fil-kommunità jifhem sew kif taħdem u nidentifikaw eżatt fejn irridiuhom, apparti Pajjiżi tad-dinja. Il-kategoriji, però, iridu jsiru manwalment, sa fejn naf jien. -- ToniSant (d) 08:54, 6 April 2021 (UTC)

Universal Code of Conduct – 2021 consultationsEdit

Universal Code of Conduct Phase 2Edit

Please help translate to your language

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applicationsEdit

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translatorsEdit

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 22:00, 5 April 2021 (UTC)

Line numbering coming soon to all wikisEdit

-- Johanna Strodt (WMDE) 15:09, 12 April 2021 (UTC)

Suggested ValuesEdit

Timur Vorkul (WMDE) 14:08, 22 April 2021 (UTC)

Ħidma ġdida minn qarrejja tal-proviEdit

Bi pjaċir inħabbru li inizjattiva tal-Wikimedia Community Malta biex qarrejja tal-provi biċ-ċertifikat jissieħbu bħala edituri tal-Wikipedija bil-Malti tidher li qed tibda biex tħalli l-frott mixtieq. L-ewwel pass kien li jibdew jitħarrġu edituri ġodda għall-Wikipedija u bil-mod il-mod inkomplu naħdmu flimkien biex intejbu l-kwalità, kif ukoll il-kwantità, ta' artikli fuq il-Wikipedija bil-Malti. It-triq quddiemna hija twila, imma ċertament naslu jekk inkomplu nsibu l-kooperazzjoni ta' aktar nies ġenerużi bħal: Utent:Diegorman10, Utent:‎Rose Refalo, Utent:Charmaine D'Anastasi, Utent:‎Amairma, Utent:Db90mt, u Utent:Rmonte1. Il-ħidma tkompli, anke ma' utenti/edituri voluntiera oħra ġodda. F'isem il-komunità tal-Wikipedija: grazzi ħafna! --ToniSant (d) 10:19, 25 April 2021 (UTC)

4,000 artikluEdit

Illum, 3 ta' Ġunju 2021, tfaċċa l-4,000 artiklu fuq il-Wikipedija bil-Malti. Dan l-artiklu huwa dwar it-Times of Malta u nħoloq minn Utent:EnriqueTabone waqt sessjoni ta' kull nhar ta' Ħamis organizzata mill-Wikimedia Community Malta. Grazzi u prosit tassew! --ToniSant (d) 18:04, 3 Ġunju 2021 (UTC)

Universal Code of Conduct News – Issue 1Edit

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (d) 23:05, 11 Ġunju 2021 (UTC)

Wikimania 2021: Individual Program SubmissionsEdit

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (d) 04:18, 16 Ġunju 2021 (UTC)

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Jitħabbru r-rebbieħa ta' Rebbiegħa CEE 2021Edit

 
Rebbiegħa CEE 2021

L-għaqda voluntarja Wikimedia Community Malta (WCM) illum ħabbret ir-rebbieħa tat-tieni edizzjoni tal-konkors Rebbiegħa CEE 2021 fuq il-Wikipedija bil-Malti li sar bejn il-21 ta' Marzu u l-20 ta' Ġunju 2021. Matul dan il-perjodu, il-WCM organizzat numru ta' edit-a-toni għal min jixtieq jitgħallem aktar dwar kif jinkitbu l-artiklu fuq il-Wikipedija.

Il-parteċipanti ingħaqdu ma' komunitajiet oħra tal-Wikipedia madwar id-dinja biex jittraduċu artikli dwar suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant. Ingħaqdu miegħi biex nifirħu lir-rebbieħa:

Il-premjijiet jistgħu jiġu rduppjati fl-ammont jekk jitħaddmu ma' pubblikaturi tal-kotba Maltin (li huma Kite Group, Midsea Books, u Merlin Publishers) skont l-għażla tar-rebbieħa.

Id-dettalji kollha ssibhom fuq il-paġna Wikipedija:Rebbiegħa CEE 2021, b'ringrazzjament lill-parteċipanti kollha tal-ħidma tagħhom u lill-Fondazzjoni Wikimedia tal-appoġġ tagħha fil-premjijiet. --ToniSant (d) 11:36, 24 Ġunju 2021 (UTC)

Editing news 2021 #2Edit

14:14, 24 Ġunju 2021 (UTC)

Server switchEdit

SGrabarczuk (WMF) 01:19, 27 Ġunju 2021 (UTC)

Bjelorussja, Belarussja jew Belarus?Edit

Liema waħda hija preferuta? --Iketsi (d) 19:57, 3 Lulju 2021 (UTC)

@Iketsi: -- skont il-lista uffiċjali (https://publications.europa.eu/code/mt/mt-5000500.htm) approvata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti t-tajba hija Belarussja. --Trigcly (d) 08:38, 13 Lulju 2021 (UTC)

AttivitàEdit

Irrid ngħid kemm qiegħed nieħu gost bl-ammont tal-attività fuq mt.wikipedia bħalissa. Għal xi sitt snin kont kważi waħdi u ma tantx kelli tama li l-wikipedija se tibqa' ħajja. Nixtieq nirringrazzja 'l dawk kollha li qegħdin jikkontribwixxu specjalment lil Utent:Trigcly u Utent:ToniSant.

Leli Forte (d) 08:12, 13 Lulju 2021 (UTC)

Grazzi lilek Utent:Leli Forte u nistenna bil-ħerqa l-artikli ġodda tiegħek (allavolja fadalli x’niekol ħobż u ġobon biex inlaħħaq naqra l-artikli kollha tiegħek tal-imgħoddi!). --Trigcly (d) 08:38, 13 Lulju 2021 (UTC)

Grazzi lilek @Leli Forte talli komplejt, anke meta kont waħdek! Aħna nikkonoxxu dejjem l-appoġġ tal-għaqda Wikimedia Community Malta li tassew toffri sostien siewi. -- ToniSant (d) 10:14, 13 Lulju 2021 (UTC)

-ist jew -ista?Edit

Hemm ħafna varjanti li jispiċċaw b'-ist jew -ista, pjanist/pjanista, ekonomist/ekonomista.... -ist għandha l-vantaġġ li jista' jkollha l-maskil u l-femminil?

Tgħid għandna nagħmlu xi forma ta' standardizzazzjoni bħala "house style" u nużaw waħda minnhom biss kemm jista' jkun?

Leli Forte (d) 10:27, 17 Lulju 2021 (UTC)

House style essenzjali li jkollna. Wikidata jagħtina ukoll il-possibilita’ tal-varjanti. Tajjeb naraw il-fehmiet ta’ edituri oħra qabel niddeċiedu. — ToniSant (d) 16:47, 17 Lulju 2021 (UTC)

{{wieġeb Leli Forte}} fil-wikidata tajjeb li jiddaħħlu l-varjanti u fil-wikipedija nistgħu nużaw ir-rindirizzi. Mill-puntdivista tan-newtralità tal-ġeneru, -ista tajba għall-maskil u għall-femminil allura ħsibt li iktar toqgħod mingħajr ma nkunu parzjali favur il-maskil. Però jekk jintgħażel xi stil, inżomm miegħu bla problemi. Deċiżjoni stilistika oħra li tista' tittieħed hija rigward varjanti -at jew -ist (eż. xjenzat/xjentist), -ogu/a jew -ist(a) (eż. arkeologu jew arkeoloġista; ġeologu jew ġeoloġista).

Il-problema l-iktar hija meta ma jkunx hemm qbil bejn l-Ingliż u t-Taljan (eż. statist naraha stramba għaliex bit-Taljan statista u bl-Ingliż statesperson). --Trigcly (d) 06:10, 19 Lulju 2021 (UTC)

New Wikipedia Library collections and design update (August 2021)Edit

Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says log in today!

The Wikipedia Library is pleased to announce the addition of new collections, alongside a new interface design. New collections include:

Additionally, De Gruyter and Nomos have been centralised from their previous on-wiki signup location on the German Wikipedia. Many other collections are freely available by simply logging in to The Wikipedia Library with your Wikimedia login!

We are also excited to announce that the first version of a new design for My Library was deployed this week. We will be iterating on this design with more features over the coming weeks. Read more on the project page on Meta.

Lastly, an Echo notification will begin rolling out soon to notify eligible editors about the library (T132084). If you can translate the notification please do so at TranslateWiki!

--The Wikipedia Library Team 13:23, 11 Awwissu 2021 (UTC)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines reviewEdit

Hello all,
The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned to begin 17 August 2021.

Community and staff members collaborated to develop these draft guidelines based on consultations, discussions, and research. These guidelines are not final but you can help move the progress forward. Provide comments about these guidelines by 17 October 2021. The committee will be revising the guidelines based upon community input.

Everyone may share comments in a number of places. Facilitators welcome comments in any language on the draft review talk page or by email. Comments can also be shared on talk pages of translations, at local discussions, or during round-table discussions and conversation hours.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

The facilitation team supporting this review period hopes to reach a large number of communities. Having a shared understanding is important. If you do not see a conversation happening in your community, please organize a discussion. Facilitators can assist you in setting up the conversations.

Discussions will be summarized and presented to the drafting committee every two weeks. The summaries will be published here.

Please let me know if you have any questions about the draft, the community consultation or the UCoC.
Many thanks! --Civvi (WMF) (d) 16:08, 17 Awwissu 2021 (UTC)

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in JanuaryEdit

SGrabarczuk (WMF) (talk) 00:23, 7 Settembru 2021 (UTC)

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021Edit

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

 • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
 • Are ready to find compromises.
 • Focus on inclusion and diversity.
 • Have knowledge of community consultations.
 • Have intercultural communication experience.
 • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
 • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030 wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 17:01, 10 Settembru 2021 (UTC)

Server switchEdit

SGrabarczuk (WMF) (diskussjoni) 00:45, 11 Settembru 2021 (UTC)

Talk to the Community TechEdit

 

Read this message in another languagePlease help translate to your language

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (diskussjoni) 03:03, 11 Settembru 2021 (UTC)

Select You the question statements for candidates of Drafting Committee Movement CharterEdit

Into 2021-10-04 11:59:59 UTC you can select question statements for the candidates of Drafting Committee Movement Charter. ✍️ Dušan Kreheľ (d) 02:23, 30 Settembru 2021 (UTC)

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now openEdit

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now open. In total, 70 Wikimedians from around the world are running for 7 seats in these elections.

Voting is open from October 12 to October 24, 2021.

The committee will consist of 15 members in total: The online communities vote for 7 members, 6 members will be selected by the Wikimedia affiliates through a parallel process, and 2 members will be appointed by the Wikimedia Foundation. The plan is to assemble the committee by November 1, 2021.

Learn about each candidate to inform your vote in the language that you prefer: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>

Learn about the Drafting Committee: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>

We are piloting a voting advice application for this election. Click yourself through the tool and you will see which candidate is closest to you! Check at <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>

Read the full announcement: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Go vote at SecurePoll on: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Best,

Movement Strategy & Governance Team, Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 02:25, 14 Ottubru 2021 (UTC)

Learn how Movement Strategy Implementation Grants can support your Movement Strategy plansEdit

Movement Strategy Implementation grants now provide more than $2,000 USD to put Movement Strategy plans into action. Find out more about Movement Strategy Implementation grants, the criteria, and how to apply.

MNadzikiewicz (WMF) (talk) 13:30, 29 October 2021 (UTC)

Meet the new Movement Charter Drafting Committee membersEdit

The Movement Charter Drafting Committee election and selection processes are complete.

The committee will convene soon to start its work. The committee can appoint up to three more members to bridge diversity and expertise gaps.

If you are interested in engaging with Movement Charter drafting process, follow the updates on Meta and join the Telegram group.

With thanks from the Movement Strategy and Governance team

15:53, 5 Novembru 2021 (UTC)

Jitħabbru r-rebbieħa ta' Wiki Loves Monuments 2021Edit

 
Wara ċ-ċeremonja għar-rebbieħa ta' Wiki Loves Monuments 2021 li saret fil-Valletta Design Cluster

Nhar is-Sibt 6 ta' Novembru, tħabbru r-rebbieħa tal-konkors annwali Wiki Loves Monuments għall-edizzjoni tal-2021. Din is-sena ħadu sehem 37 parteċipant li bejniethom ippreżentaw 282 ritratt ta' monumenti u wirt storiku mibni f'Malta u Għawdex.

Biex jitqassmu l-premjijiet, saret ċeremonja apposta mill-Wikimedia Community Malta fil-Valletta Design Cluster. L-ewwel premju għal din is-sena kien €400 voucher mingħand il-PhotoCity ta' Triq Nofsinnhar, Valletta, it-tieni premju €300 f'kotba mingħand pubblikaturi ewlenin Maltiin (Kite Group, Merlin Publishers, u Midsea Books), u t-tielet premju voucher €200 miċ-ċinema ta' Spazju Kreattiv. Dawn il-premjijiiet, kif ukoll rigali kommemorattivi għall-dawk ivvotati mal-aqwa 10, huma appoġġjati mill-Fondazzjoni Wikimedia u l-isponsors ta' kull premju individwali.

Ir-ritratti rebbieħa issa se jieħdu sehem fil-kompetizzjoni internazzjoni flimkien ma' dawk magħżula mill-pajjiiżi parteċipanti l-oħra kollha. -- ToniSant (d) 11:42, 7 Novembru 2021 (UTC)

Upcoming Call for Feedback about the Board of Trustees electionsEdit

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Board of Trustees is preparing a call for feedback about the upcoming Board Elections, from January 7 - February 10, 2022.

While details will be finalized the week before the call, we have confirmed at least two questions that will be asked during this call for feedback:

 • What is the best way to ensure fair representation of emerging communities among the Board?
 • What involvement should candidates have during the election?

While additional questions may be added, the Movement Strategy and Governance team wants to provide time for community members and affiliates to consider and prepare ideas on the confirmed questions before the call opens. We apologize for not having a complete list of questions at this time. The list of questions should only grow by one or two questions. The intention is to not overwhelm the community with requests, but provide notice and welcome feedback on these important questions.

Do you want to help organize local conversation during this Call?

Contact the Movement Strategy and Governance team on Meta, on Telegram, or via email at msg wikimedia.org.

Reach out if you have any questions or concerns. The Movement Strategy and Governance team will be minimally staffed until January 3. Please excuse any delayed response during this time. We also recognize some community members and affiliates are offline during the December holidays. We apologize if our message has reached you while you are on holiday.

Best,

Movement Strategy and Governance

Thank you. Xeno (WMF) 17:56, 27 Diċembru 2021 (UTC)

Wiki Loves Folklore is back!Edit

Please help translate to your language

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2022 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (d) 13:15, 9 Jannar 2022 (UTC)

Feminism and Folklore 2022Edit

Please help translate to your language

Greetings! You are invited to participate in Feminism and Folklore 2022 writing competion. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles focused on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in organizing the contest on your local Wikipedia by signing up your community to participate in this project and also translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Feel free to contact us on our talk page or via Email if you need any assistance...

Thank you.

Feminism and Folklore Team,

Tiven2240 --05:49, 11 Jannar 2022 (UTC)

Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now openEdit

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now open and will close on 7 February 2022.

With this Call for Feedback, the Movement Strategy and Governance team is taking a different approach. This approach incorporates community feedback from 2021. Instead of leading with proposals, the Call is framed around key questions from the Board of Trustees. The key questions came from the feedback about the 2021 Board of Trustees election. The intention is to inspire collective conversation and collaborative proposal development about these key questions.

Join the conversation.

Best,

Movement Strategy and Governance

Xeno (WMF) 01:04, 15 Jannar 2022 (UTC)