Merħba fil-Pjazza!

Nilqgħuk fil-Pjazza tal-Wikipedija, il-post fejn wieħed jista' jiltaqa' u jiddiskuti b'mod ċivili mal-Wikipedjani l-oħra. Hawnhekk tista' ssaqsi mistoqsijiet, tagħmel osservazzjoni jew tgħaddi kummenti u suġġerimenti ġenerali dwar dan il-proġett. Din il-paġna hi ntiża biex fiha jiġu diskussi problemi tekniċi, il-politika u anke l-operat tal-Wikipedija.

Meta tħalli intervent, tinsiex ukoll tiffirma billi żżid ~~~~ fl-aħħar tal-kumment tiegħek.

Il-Pjazza.jpg
Replacement filing cabinet.svg Arkivji: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020


Paġna PrinċipaliImmodifika

Fuq il-paġna prinċipali hemm item: Kommemorazzjonijiet...

Dan konna ħadnieh mit-Taljan:Oggi ricorre.... Ħlief għal xi ftit ġranet tas-sena dan ikun fih biss il-qaddisin ikkommemorati mill-Knisja Kattolika. Ta' min iżommu dan l-item?

Hemm ukoll Vetrina li rari jkun hemm xi ħaġa fiha. Nistgħu nuruha biss meta jkollna xi ħaġa x'nuru?

Leli Forte (d) 19:43, 16 Mej 2020 (UTC)

Rigward il-Vetrina naħseb li tkun idea tajba li nippruvaw nerġgħu nqajjmuha. Fid-disinn il-ġdid li pproponejt hemma l-kaxxa tal-Vetrina però li nistgħu nagħmlu hu li kif qed tgħid int tinħeba meta ma jkunx hemm. —Chrisportelli (d) 06:07, 17 Mej 2020 (UTC)
L-aktar milli nikkunsidraw inżommux dan l-item naħseb li tajjeb naraw hemmx lok li jsiru waħda minn żewġ affarijiet, jekk mhux it-tnejn: jew (a) naraw jistgħu jinħolqu paġni dwar dan il-qaddisin anke biex ma jkollnix daqs tant ħoloq ħomor fuq il-paġna prinċiali, u/jew (b) insibu mezz biex inżidu aktar magħhom flok qaddisin biss, jew kważi. Meta kont naħdem ma'/fuq aboutmalta.com kellna servizz ta' On This Day in Maltese History din kienet waħda mill-aktar paġni li kienet tiġbed nies lejha.
Dwar il-veterina naqbel kompletament ma' li qed tgħidu. @Nevborg: Kif għaddi r-Rebbiegħa CEE 2020 nistgħu naraw ma' WCM forsi nistgħu naraw noħolqux edit-a-tona fuq hekk, anke possibilment b'rabta ma' dan li jidher hawn rigward paġni vitali għal mt.wikipedia. --ToniSant (d) 16:12, 19 Mej 2020 (UTC)
@Chrisportelli: Is-sena t-tajba! Bl-għajnuna ta' Utent:Dans ħdimna naqra fuq verżjoni tikka differenti minn dik li pproponejt int u jekk m'hemmx oġġezzjoni mingħandek jew xi ħadd ieħor (b'mod partikolari Leli Forte (naqbel miegħek dwar il-Vetrina) u Nevborg (naqbel miegħek dwar il-mod kif ninvolvu lill-kommunità) li kienu parti mid-diskussjoni s'issa, allura għada filgħaxija noħorġuha għall-pubbliku bħala parti mill-ħidma li għaddejja bħalissa mill-kommunità b'rabta ma' Wikipedija:Wikipedia 20. Il-verżjoni li qed nipproponu tinstab hawn. Grazzi dejjem! --ToniSant (d) 18:19, 18 Jannar 2021 (UTC)
Forsi nista' nerġa' nqajjem id-diskussjoni dwar "Kommemorazzjonijiet". Araw ir-rimarka fil-bidu ta' din it-taqsima. —Leli Forte (d) 12:06, 19 Jannar 2021 (UTC)
@Leli Forte: iva, grazzi. Punt tajjeb ħafna dan! Dwaru kien hemm żewġ kummenti fid-diskussjonijiet tal-kommunità illejla stess. L-ewwel huwa li hemm lok noħolqu attivitajiet biex intejbuh. Hemm il-mudell ta' 'On this day' mill-Ingliż li jidher ferm aħjar minn tat-Taljan għax rari jinkludi qaddisin. It-tieni ħaġa hija li jekk inneħħuh ħabta u sabta il-Paġna Prinċipali taf tinħass naqra vojta. Allura, dan li qed tgħid int huwa mhux biss punt tajjeb imma wieħed validissimu u li WCM qed tħares biex tużah fit-tfassil tal-attivitajiet tagħha. Aktarx induru għal dan mill-ewwel wara li tgħaddi l-kampanja biex inżidu artikli dwar suġġetti essenzjali fil-Wikipedija bħala parti minn Wikipedia 20. --ToniSant (d) 17:16, 19 Jannar 2021 (UTC)
@Leli Forte:@ToniSant: Naqbel li s-sezzjoni dwar "Kommemorazzjonijiet" tista titneħħa. Sa fejn naf jien din hija serje ta' files individwali li jridu jitneħħew individwalment. Jien naħseb li l-mudell Ingliż joffri iżjed varjazzjoni fit-tip ta' avvenimenti u nies li jiġu mfakkra. Naħseb ukoll li fiha ftit xogħol u ħsieb biex norganizzaw l-affarijiet sew - forsi nistgħu niddedikaw ftit ħin biex nippjanaw għalija waqt l-avvenimenti ta' Wikipedia 20 fil-ġimgħat li ġejjin? --Nevborg (d) 17:52, 19 Jannar 2021 (UTC)

AbbozzImmodifika

Nixtieq nerġa niftaħ id-diskussjoni fuq it-terminu "abbozz".

Dan konna iddusketejnieh hawn:

https://mt.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pjazza/Arkivju_2008#Stub_jew_Abbozz?

Xi artikli qsar ħafna ma jixirqilhom li jissejħu "abbozz" pereżemju https://mt.wikipedia.org/wiki/Papa .

Jien kont għedt: "Togħġobni l-idea tal-Olandiż: "Begintje" jew "bidu żgħir". Forsi jmissna nivvintaw kliem ġdid fejn ma nsibux kelma adekwata bħal "bdejju" - bidu żgħir! "

Kont issuġġerejt ukoll "nibbieta".

Leli Forte (d) 15:59, 19 Mej 2020 (UTC)

@Leli Forte: Grazzi tassew ta' din. "Abbozz" huwa aktar "draft", skond jien. Fl-ispirtu ta' dan li qed tipproponi inti, flok "stub" jiena kieku nipproponi "loqma" - xi tgħid?
Apparti hekk dan l-aħħar konna qed nitkellmu ukoll dwar aktar parametri li nistgħu norbtu mal-mudell {{stub}}. @Scutajar: x'taħseb dwar din il-biċċa kollha? --ToniSant (d) 16:19, 19 Mej 2020 (UTC)
@ToniSant:Personalment "loqma" ma tantx togħġobni għax negattiva. Aquilina għal "loqma" jagħti piece of bread, morsel, a crust of bread. Kieku nippreferi xi ħaġa bħal "Bidu ċkejken" jew "Nibbieta" fis-sens li l-artiklu ħa jikber minnha.
Leli Forte (d) 16:39, 19 Mej 2020 (UTC)
@ToniSant: Milli rajt fuq il-Wikipedija bl-Ingliż, donnhom jintużaw mudelli differenti skont il-kategorija tal-artiklu, imma forsi kellek xi ideat oħra? Rigward l-isem, kemm "loqma" kif ukoll "nibbieta" jogħġbuni, imma minix l-ikbar espert fuq x'isem għandu jingħata. —Scutajar (d) 11:32, 20 Mej 2020 (UTC)
@Leli Forte u Scutajar:: Nasal naqbel magħkom faċilment. Loqma tassew li għandha konnotazzjonijiet negattivi, anke minħabba loqma ta' sigarett. Naħseb "nibbieta" ideali però mhux ċert għandiex tkun "nebbieta" minflok; araw hawn. --ToniSant (d) 18:44, 21 Mej 2020 (UTC)
@ToniSant:: Aquilina M-E jagħti t-tnejn (nibbieta/nebbieta). Jien kuntent bit-tnejn.
Kont issuġġerejt dan:
Leli Forte (d) 16:47, 22 Mej 2020 (UTC)
@Leli Forte: Din id-diskussjoni qamet ukoll waqt l-aħħar editathon tal-Wikipedija:Rebbiegħa CEE 2020 ma' ToniSant, Mewga, Angie Balzan, EnriqueTabone, u Scutajar. Il-kunsens ġenerali kien li nużaw "nebbieta" u l-plural kollettiv ta' "nebbitiet". Naħseb jekk ma hemm l-ebda oġġezzjoni nistgħu mmexxu b'dan il-mod. --Nevborg (d) 16:47, 29 Mej 2020 (UTC)

Araw diskussjoni oħra:

https://mt.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pjazza/Arkivju_2009#Stub

Abbozzi oħraImmodifika

Hemm ukoll:

u abbozzi bis-suġġett

Leli Forte (d) 16:56, 22 Mej 2020 (UTC)

@Leli Forte: Bħala azzjoni konkreta vis-a-vis dak li kiteb dwaru @Nevborg: hawn fuq, @Scutajar: u jien ħidmna biċċa sew illum biex nibdew naqilbu dawk li kienu abbozzi/stubs għal nebbieta, a bażi ta' dak li ddiskutejna fuq il-proposta tiegħek. Idealment, id-diskussjoni issa għandha timxi għal hawn u b'hekk nibdew nifirdu ħidma fuq livell infrastrutturali fuq dan l-aspett u dawk ta' politika ta' kif jitħaddmu, kif bdejna anke niddiskutu ukoll hawn taħt fis-suġġett/taqsima li jmiss. --ToniSant (d) 19:05, 29 Mej 2020 (UTC)

Ritratt ta' J.J. CremonaImmodifika

Hemm xi ritratt ta' J.J. Cremona li nistgħu intellgħu legalment? Leli Forte (d) 15:24, 26 Diċembru 2020 (UTC)

Sibt ritratt permezz tal-infobox iġġenerata minn Wikidata u daħħaltha fil-paġna biex jidher ir-ritratt. --ToniSant (d) 12:24, 11 Jannar 2021 (UTC)
Prosit u grazzi. Leli Forte (d) 15:37, 11 Jannar 2021 (UTC)

Wikipedija:Wikipedia 20Immodifika

Fil-15 ta' Jannar 2021 il-Wikipedia għalqet 20 sena. Il-Wikipedija bil-Malti qed tingħaqad ma' komunitajiet oħra tal-Wikipedia madwar id-dinja biex tiċċelebra dan l-anniversarju, bil-kollaborazzjoni ta' Wikimedia Community Malta.

Fost l-attivitajiet prinċipali hemm il-parteċipazzjoni fil-paġna fuq il-Meta-Wiki tal-Fondazzjoni Wikimedia, kif ukoll kampanja biex jinkitbu 20 artiklu enċiklopediku dwar 20 suġġett mil-lista ta' artikli li kull Wikipedija għandu jkollha. Dawn qed jidhru fuq din il-paġna li minnha huma kkordinati dawn l-attivitajiet.

F'20 jum bejn Jannar u Marzu 2021 se niktbu artikli ġodda tal-Wikipedija bil-Malti flimkien. Il-lista ta' suġġetti li qed naraw li jkunu tradotti u/jew jinkitbu hawn: Wikipedija:Wikipedia_20. --ToniSant (d) 17:33, 18 Jannar 2021 (UTC)

Bħala parti minn din l-inizjattiva, offrejna kors ta' taħriġ lit-tradutturi Maltin fl-istituzzjonijiet Ewropej nhar il-Ħamis 20 u l-Ġimgħa 21 ta' Jannar. Uħud mill-parteċipanti qed jiktbu artikli fuq mt.wikipedia issa u fost dawn hemm Trigcly li ħoloq il-paġna dwar il-Ġebla ta' Rosetta u monument, Tonygaffiero bil-paġna dwar il-muniċipalità Ġermaniża Konz, u Camilca b'ħajjat. L-istedina biex tattendu l-laqgħat ta' Wikimedia Community Malta kuljum (mit-Tnejn sal-Ġimgħa) fis-6pm CET ikomplu bejn il-25 u 29 ta' Jannar, kif ukoll l-1 sal-5 ta' Frar. Niltaqgħu onlajn permezz ta' din il-ħolqa. Narawkom! --ToniSant (d) 17:57, 22 Jannar 2021 (UTC)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual EventImmodifika

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language. Grazzi!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 15:16, 27 Jannar 2021 (UTC)

Project Grant Open CallImmodifika

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrants wikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (d) 08:01, 28 Jannar 2021 (UTC)

Il-ġeneruImmodifika

Fid-dinja anglofona sar komuni li l-isem tal-professjonijiet ma jinbidilx mal-ġeneru, pereżempju actress ma tantx għadha tintuża. Taħsbu li din għandha tkun il-pulitka tagħna wkoll? Biex ngħid il-verità jien insibha diffiċli ngħid kittieb għal mara.

Jekk ma nagħmlux hekk ħa jkun hemm problema teknika fl-infoboxes ta' wikidata. Il-Franċiżi qishom qegħdin jużawha din is-sistema u għandhom l-istess problem. ma nafx kif solvewha.

Leli Forte (d) 20:18, 30 Jannar 2021 (UTC)

@Leli Forte: Dan punt importanti u fl-istess ħin interessanti. Fl-Ingliż diġà daħlet f'Malta. Riċentament fit-Times of Malta kien hemm artiklu dwar attriċi li rreferew għaliha dejjem bħala actor u qatt bħala actress. Hemm soluzzjonijiet oħra vis-a-vis Wikidata fejn il-varjant għall-ġeneru jew anke l-plural huma indirizzati fid-database stess. Personalment għadni ma nafx bizzejjed dwar Wikidata biex nitkellem aktar dwar kif taħdem eżatt din is-soluzzjoni. Nevborg, EnriqueTabone, u jien se nkun qed insegwu kors ta' taħriġ dwar Wikidata l-ġimgħa d-dieħla. Inżomm dan il-punt li qed issemmi int f'moħħi hekk kif nitgħallem aktar dwar kif jaħdem sew Wikidata. Min jixtieq jingħaqad magħna waqt dan it-taħriġ jista' jsibna hawn kuljum fis-6pm CET bejn 1 u 5 ta' Frar. --ToniSant (d) 12:00, 31 Jannar 2021 (UTC)

New Wikipedia Library Collections Available Now (February 2021)Immodifika

Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up to access research materials on the Library Card platform:

  • Taxmann – Taxation and law database
  • PNAS – Official journal of the National Academy of Sciences
  • EBSCO – New Arabic and Spanish language databases added

We have a wide array of other collections available, and a significant number now no longer require individual applications to access! Read more in our blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

--12:57, 1 Frar 2021 (UTC)

Wiki Loves Folklore 2021 is back!Immodifika

Please help translate to your language

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (d) 13:25, 6 Frar 2021 (UTC)

Entrati fil-WikidataImmodifika

L-entrati fil-Wikidata f'liema stil għandhom ikunu? Xi drabi jkunu bil-kapitali u drabi oħra le. Dawn għandhom iwasslu għal artiklu fil-każ li jkun hemm wieħed, jiġifieri għandhom ikunu fl-istil ta' titlu ta' artiklu?

Grazzi

Leli Forte (d) 20:50, 10 Frar 2021 (UTC)

@Leli Forte: Hemm żewġ valuri differenti marbuta ma' dan li qed tistaqsi int: it-tikketta (label) hija dejjem mingħajr kapitali, ħlief meta isem propju. Ara bħala eżempju monument (Q4989906). Il-ħolqa għall-artiklu fil-Wikipedia xi ħaġa differenti mit-tikketta. Din issir, kif qed tgħid int, fl-istil tat-titlu tal-artiklu. Biex tara din ta' monument inżel isfel nett tal-paġna tal-Wikidata, fejn hemm id-dettalji kollha tal-lingwi kollha tal-Wikipedia li fiha jeżisti verżjoni ta' dak l-artiklu. Ara hux niftehmu hekk. Grazzi. --ToniSant (d) 18:44, 11 Frar 2021 (UTC)

Feminism & Folklore 1 February - 31 MarchImmodifika

Please help translate to your language

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 02:40, 16 Frar 2021 (UTC)

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globallyImmodifika

Please help translate to your language

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, Wikipedija currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) 14:12, 18 Frar 2021 (UTC)

Wikifunctions logo contestImmodifika

01:47, 2 Marzu 2021 (UTC)