Vetrina


Almanakk

Tobias Asser

28 ta' April:

Twieldu f'dan il-jum...

Mietu f'dan il-jum...

Kommemorazzjonijiet...
Il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-festa ta' Sant'Agapitu I papa u ta' San Lwiġi-Marija Grignion de Montfort.


Stampa tal-ġurnata


Aqra b'lingwa oħra