Vetrina


Almanakk

George Orwell

21 ta' Jannar:

Twieldu f'dan il-jum...

Mietu f'dan il-jum...

Kommemorazzjonijiet...
Il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-festa tal-qaddisin Sant'Anjeże ta' Ruma u ta' Sant'Epifanju ta' Pavia.


Stampa tal-ġurnata


Aqra b'lingwa oħra