Michael Frendo

Michael Frendo (il-Furjana, 1955) kien Speaker tal-Parlament Malti bejn l-2010 u l-2013, u Ministru fil-gvern Malti bejn l-1990 u l-1996, u bejn l-2004 u l-2008.

Michael Frendo

StudjiEdit

Fl-1977 iggradwa avukat mill-Università ta' Malta u kompla bl-istudji tiegħu fil-Liġi Ewropea fl-Università ta’ Exeter (1978-79).

PolitikaEdit

Kien Direttur tal-Istampa u l-Komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Malti u Direttur Editorjali tal-Istamperija Indipendenza tal-istess partit (1981-1985).

Huwa kien elett fil-Parlament Malti fl-1987 fejn serva għall-perijodu ta’ 26 sena sal-2013. Matul dan il-perjodu,huwa kellu diversi karigi parlamentari, fosthom, Viëi-President tal-Kumitat Parlamentari Konġunt bejn il-Parlament Malti u dak Ewropew, Ċermen tad-Delegazzjoni Parlamentari Maltija għall-Parlament Ewropew, membru tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u Ewropej tal-Kamra tad-Deputati ta’ Malta. Fl-2002 u 2003, huwa serva bħala membru tal-Konvenzjoni Ewropea fuq il-Futur tal-Ewropa bħala rappreżentant tal-Parlament ta’ Malta.

Huwa serva wkoll bħala Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Kultura u Protezzjoni tal-Konsumatur (1990-1992), Ministru għaż-żgħażagħ u l-Arti (1992-1994), Ministru għat-Trasport, Komunikazzjoni u Teknoloāija (1994-1996) fejn fl-1995 kien ukoll President tal-Eurocontrol, u Ministru għall-Affarijiet Barranin (2004-2008).

Minn April 2010 sa April 2013, huwa serva bħala l-iSpeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti.