Politiku jew kap politiku huwa individwu li huwa involut fl-influwenzar tal-politika pubblika, ta' kif soċjetà hi mmexxiha u fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Dan jinkludi nies li jkopru dawn ir-rwoli fil-gvern, u nies li jakkwistaw dawn il-pożizzjonijiet, kemm permezz ta' elezzjoni, kolp ta' stat, ħatra, frodi elettorali, konkwista, dritt ta' suċċessjoni, jew mezzi oħra.

Min hu politiku? immodifika

  • Xi ħadd li huwa involut b'mod attiv fil-politika tal-partit.
  • Xi ħadd li għandu l-poter li jinfluwenza l-opinjoni pubblika.
  • Fi stat, membru tal-fergħa eżekuttiva tal-gvern, jew l-uffiċċju tal-kap tal-istat, kif ukoll tal-fergħa leġiżlattiva, u livelli reġjonali u lokali tal-gvern.
  • Jista' jiġi kkunsidrat ukoll xi ħadd li jimmanipola l-influwenzza politika u l-opinjoni ta' grupp partikulari favurih.

Min mhuwiex politiku? immodifika

  • Membri tal-gvern li jservu rwoli purament funzjonali, bħal burokrati u konsulenti tekniċi.
  • Membri tal-fergħa ġudizzjarja, tal-infurzar tal-liġi, u tal-militar mhumiex ikkunsidrati bħala politiċi minħabba li ġeneralment huma qegħdin jesegwixxu jew jiġġudikaw il-liġijiet u l-użanzi.
  • Ċittadini komuni bid-dritt tal-vot mhumiex eżattament ikkunsidrati politiċi, minkejja li jiffurmaw opinjoni pubblika.

Karigi politiċi immodifika

Xi karigi politiċi huma:

Kandidat għal kwalunkwe minn dawn il-pożizzjonijiet huwa kkunsidrat bħala politiku.

Kritika immodifika

 
G20.

Minkejja li storikament il-pożizzjoni ta' politiku kienet ikkunsidrata bħala professjoni ta' unur, illum il-ġurnata ħafna nies, anke f'pajjiżi demokratiċi, għandhom opinjoni negattiva dwar il-politiċi bħala klassi. Ħafna drabi jidhru bħala nies bla skrupli, li l-wegħdiet tagħhom qatt ma jseħħu. Xi drabi jiġu wkoll akkużati għal abbuż tal-fondi għal skopijiet personali u mhux għall-interess tal-pubbliku. Fil-fatt, każijiet ta' korruzzjoni fil-kamp politiku mhumiex rari.

F'numru ta' pajjiżi l-klassi politika hi komposta min-nies sinjuri, jew dawk li jiddependu mill-klassi s-sinjura tas-soċjetà sabiex jiġu eletti. Dan il-fatt mhuwiex ristrett għal partit politiku, sistema tal-gvern jew pajjiż partikulari; din hija problema diffuża fil-politika ta' ħafna mill-pajjiżi demokratiċi, u hi kkunsidrata minn ħafna bħala problema.

Kritika oħra għall-politiċi hi għal dawk li jissejjħu "politiċi professjonisti", politiċi li jużaw il-politika bħala sors ta' qliegħ u li jkollhom jaffaċjaw elezzjoni mill-ġdid wara ċertu snin huma inqas probabbli li jieħdu deċiżjonijiet kuraġġjużi jew jaqblu ma' abbozz li mhuwiex popolari.

Ħoloq esterni immodifika