Jeffrey Pullicino Orlando

Jeffrey Pullicino Orlando huwa dentist u kien deputat parlamentari Indipendenti fl-aħħar fażi tal-Gvern Nazzjonalista ta' Lawrence Gonzi li sofra telfa elettorali fl-2013. Twieled Tas-Sliema, trabba Ħ'Attard u jgħix Ħaż-Żebbuġ. Għandu tlett itfal u jipprattika bħala dentist f'Ħaż-Żebbuġ. Jgħix ma' Lara Boffa.

Dr Jeffrey Pullicino Orlando

PolitikaImmodifika

Kien attiv fil-Partit Nazzjonalista sa minn meta kellu ħmistax -il sena. Għamel żmien membru attiv fil-Kumitati tal-Partit f'Ħ'Attard. Kien elett bħala kunsillier għal Ħaż-Żebbuġ fl-1993. Ikkontesta u ġie elett mis-seba' distrett f'isem il-PN fl-1996, 1998 u 2003. Kien elett mis-seba' u mill-ħdax -il distrett fl-elezzjoni tal-2008 b'total ta' 5,131 vot. Joseph Muscat, mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru, stqarr li l-"kontroversja tal-Mistra" li kien involut fiha Pullicino Orlando qabel din l-elezzjoni kienet "ħadma tal-Partit Nazzjonalista u li l-Partit Laburista kien waqa’ għal din il-ħadma." Kienet intiża biex tiddiskredita lill-predeċessur tiegħu Alfred Sant u trebbaħhom l-elezzjoni.

Pullicino Orlando aċċetta li jikkontesta mall-Partit Laburista fl-elezzjonijiet ġenerali tas-sena 2017 fuq insistenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat . Minkejja kampanja qasira ħafna ta' għaxart ijiem mar tajjeb iżda ma ġiex elett. Il-kandidatura tiegħu wasslet għal kritika ħarxa minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Ftit jiem wara l-elezzjoni l-klinika tiegħu sfat fil-mira ta' attentat ta' ħruq.

Pullicino Orlando beda l-esperjenza Parlamentari tiegħu bħala 'shadow Minister' tas-settur tat-Telekommunikazzjoni. Serva għal numru ta' snin bħala l-kap tad-delegazzjoni Parlamentari Maltija għall-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill ta' l-Ewropa. Kien maħtur Viċi-President ta' l-Assemblea għal sentejn. Ilu mill-2010 jservi bħala Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (MCST).

Pullicino Orlando ipprotesta kontra simenterija li kienet ha tinbena f'nofs Malta, kontra l-miżbliet li kienu ħa jitwaqqfu biswit it-Tempji Megalitiċi tal-Imnajdra u Ħagar Qim u kontra mużew taħt l-art li kien se jinbena quddiem il-Kon-Katidral ta' San Ġwann li potenzjalment seta' wassal għal sfreġju fil-wirt storiku tagħna. F'dawn il-protesti sab appoġġ sħiħ mis-soċjeta' civili. Fil-fatt tista' tgħid li f'kull okkażżjoni organizza moviment li għinu biex iwassal dawn il-kampanji għas-suċċess li kellhom.

Private Member’s Bill fuq id-DivorzjuImmodifika

Nhar is-6 ta' Lulju 2010, Pullicino Orlando ressaq Private Member’s Bill fil-Parlament biex jiġi introdott id-divorzju. F'Novembru 2010 twaqqaf il-Moviment Iva għad-Divorzju, b'Deborah Schembri, Chairperson tal-moviment, u b'membri oħra prominenti fosthom l-Membri Parlamentari Evarist Bartolo u Jeffrey Pulli­cino Orlando. Dan il-moviment kien uniku għal Malta għax kellu fi ħdanu membri li ġejjin minn kull parti tal-ispettru politiku Malti.

Nhar is-16 ta' Marzu 2011 tressqet mozzjoni tal-Oppożizzjoni quddiem il-Parlament dwar kif għandha tkun il-mistoqsija tar-referendum li se jsir fit-28 ta' Mejju 2011, jiġifieri “Taqbel mal-introduzzjoni tal-għażla tad-divorzju f’każ ta’ koppja miż­żewġa li tkun ilha sseparata jew tkun ilha ma tgħix flimkien għal mill-inqas erba’ snin u meta ma jkun hemm l-ebda tama raġjonevoli ta’ rikonċiljazzjoni bejn il-miżżewġin, fil-waqt li jkun garantit manteniment adegwat u jkunu mħarsa t-tfal?” Din għaddiet għax ivvutat għaliha l-Oppożizzjoni kollha u żewġ Membri Parlamentari Nazzjonalisti, Jeffrey Pullicino Orlando u Jesmond Mugliett. Ir-Referendum għadda b’maġġoranza ta’ 53%, b'distakk ta' 14,576 vot.

Jirriżenja mill-Partit NazzjonalistaImmodifika

Nhar is-26 ta' Ġunju 2012, Pullicino Orlando, f'ittra li bagħat lill-President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, talab lill-Eżekuttiv jikkunsidra t-tkeċċija ta' Richard Cachia Caruana mill-Partit Nazzjonalista. Ta' min wiehed jgħid li Richard Cachia Caruana kien għadu kif ġie kkundanat b'vot fil-Parlament Malti wara li ħarġet, permezz tal-Wikileaks, informazzjoni li kienet tindika li Cachia Caruana ħadem wara dahar l-Parlament Malti ma uffiċċjali ta' gvernijiet barranin. L-akkużi li għamel Pullicino Orlando fir-rigward ta’ Richard Cachia Caruana huma li fil-perjodu bejn l-1996 u l-1998 kien ikkonfoffa ma’ uffiċjali tal-Partit Laburista, li kien ħadem ma’ uffiċjali ta’ gverni­jiet barranin minn wara dahar il-Parlament u li qajjem inkwiet fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. L-akkużi ġew diskussi f'laqgħa tal-Eżekuttiv tal-PN fis-17 ta' Lulju iżda dawn ma ġewx aċċettati u minflok għaddiet mozzjoni għar-ringrazzjament lil Cachia Caruana, b'mod unanimu.

Nhar it-12 ta' Lulju 2012, l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ddeċieda li Franco Debono, Jeffrey Pullicino Orlando u Jesmond Mugliett mhux se jitħallew jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li jmiss f'isem il-Partit Nazzjonalista. U dan minkejja li Pullicino Orlando kien diġa ddikkjara sitt xhur qabel li mhux sejjer jikkontesta.

Nhar id-19 ta' Lulju 2012, Pullicino Orlando rreżenja mill-Partit Nazzjonalista u mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Hekk il-gvern tilef il-maġġoranza parlamentari. F'ittra li bagħat lill-Prim Ministru Gonzi qal li m'għadux iħossu komdu jimmilta f'partit li ġie hijacked minn Richard Cachia Caruana u Austin Gatt. Huwa qal li se jinforma lill-iSpeaker tal-Kamra bid-deċiżjoni tiegħu. Huwa qal li b'rispett tal-5,100 konstitwent li tawh l-ewwel preferenza hu se jibqa' jikkollabora mall-gvern fuq il-miżuri mniżżla fil-programm elettorali tal-2008. Madankollu xtaq li jiġi kkunsultat fuq kwalunkwe miżura oħra li mhix imniżżla f'dan il-programm u li l-gvern ikollu bżonn il-vot tiegħu biex jimplimentaha. Temm l-ittra billi qal li dan m'hu se jbiddel xejn mir-rispett li hu għandu lejn il-Prim Ministru.

Pullicino Orlando reġa ġie maħtur Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija mill-Gvern Laburista wara l-elezzjoni tal-2013. Assuma rwol eżekkutiv wara li s-CEO preċedenti rreżenja mill-kariga għal raġunijiet personali.

F'Awissu tal-2013 waqqaf l-'Anti-Cyber harassment Alliance (Malta)' ma' numru ta individwi prominenti fosthom Deborah Schembri, il-Membru Parlamentari Laburista li serviet ukoll bħala Chairperson tal-Moviment Iva, Joseph Cuschieri, il-Kap tad-delegazzjoni Laburista ghall-Parlament Ewropew, Silvio Debono, Chairman tal-MCAST u Jesmond Mugliett, ex-Ministru Nazzjonalista.

Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-TeknoloġijaImmodifika

 
Villa Bighi (Kalkara) li tilqa' fiha l-amministrazzjoni tal-MCST

Inħatar bħala Ċermen tal-Kunsill f’Marzu tal-2010 mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. It-terminu tiegħu f’din il-kariga ġie estiż darbtejn mill-amministrazzjoni Laburista mmexxija minn Joseph Muscat, u reġa ġie kkonfermat minn Robert Abela immedjatamaent wara li ġie maħtur bħala l-mexxej ġdid tal-Partit Laburista u Prim Ministru ta’ Malta. Taħt it-tmexxija tiegħu, il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (MCST) kiber konsiderevolment. Fil-preżent, il-Kunsill għandu fi ħdanu aktar minn 150 impjegat - b’kuntrast għal 2010, meta kien hemm anqas minn 10 persuni. Illum ir-rwol tal-Kunsill estenda biex jinkludi wkoll oqsma bħal dawk tal-Ispazju, PRIMA (Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran), u ra żieda esponenzjali fir-relazzjonijiet internazzjonali fil-qasam tar-Riċerka u l-Innovazzjoni, fost oħrajn.

 
L-entratura taċ-Ċentru Interattiv għax-Xjenza Nazzjonali, Esplora

Kisba oħra notevoli kienet l-izvilupp tal-Esplora, iċ-Ċentru Interattiv għax-Xjenza Nazzjonali – faċilita’ state of the art li hi meqjusa bħala waħda mill-aqwa attrazzjonijiet għall-viżitaturi f’Malta. Il-proġett ta’ żvilupp tal-Esplora kien jinvolvi r-rijabilitazzjoni ta’ dak li qabel kien l-Isptar Navali Bighi, li kien fi stat ta’ kollass imminenti, f’kumpless ta’ 22,000 metru kwadru li jinkludi Planetarju uniku u aktar minn 200 esebiti interattivi. Dan il-proġett kumpless, li kien parzjalment iffinanzjat minn Fondi Strutturali tal-UE, tlesta f’sentejn u nofs. Esplora ġie inawgurat mill-Prim Ministru Joseph Muscat nhar it-28 t’Ottubru 2016. Iċ-Ċentru ġie ddikjarat mill-Kummisjoni Ewropea bħala Proġett Emblematiku fl-għeluq tat-30 Anniversarju tal-Politika ta’ Koeżjoni f’April tal-2018.

Issa jinsab fil-proċess li jiżviluppa ċentru ġdid għall-viżitaturi, EsploraNatura, li se jkun iffokat fuq l-Istorja Naturali. Il-proġett se jara li l-Mużew l-antik tal-Istorja Naturali fil-Palazz Vilhena jingħalaq u l-palazz jigi irrijabilitat għall-glorja oriġinali tiegħu. L-esebiti se jiġu trasferiti għal ċentru ġdid fuq in-naħa tal-lvant tal-peniżola ta’ Bighi, u l-esperjenza se tittejjeb biż-żieda ta’ diversi esebiti ġodda u l-użu ta’ teknoloġija avvanzata.

Il-Fondazzjoni kENUPImmodifika

Pullicino Orlando huwa wieħed mill-fundaturi u direttur tal-Fondazzjoni kENUP. Din hija fondazzjoni li taħdem għall-benefiċċju pubbliku mingħajr skop ta' qligħ u li tappoġġja innovazzjoni li hija bbażata fuq riċerka fil-qasam tas-saħħa. L-għan ewlieni ta’ kENUP hu li tassigura li aġenti terapewtiċi, b’użu effettiv u affordabli, jkunu disponibbli globalment. Il-Fondazzjoni hija bbażata f’Malta u għandha s-sapport sħiħ tal-Kummissjoni Ewropea permezz tal-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku (FEIS).