Iż-Żurrieq

(Rindirizzat minn Żurrieq)

Iż-Żurrieq hu wieħed mill-eqdem irħula ta' Malta b'popolazzjoni ta' madwar 12,000 ruħ. Jinsab fin-Nofsinhar ta' Malta. Kien diġà parroċċa fl-1436 u l-knisja parrokkjali hi ddedikata lil Santa Katarina ta' Lixandra.

Iż-Żurrieq
 Malta
Amministrazzjoni
Stat sovranMalta
Reġjuni ta’ MaltaWestern Region (Punent) (en) Translate
Isem uffiċjali Żurrieq
Ismijiet oriġinali Żurrieq
Kodiċi postali ZBG 1905
Ġeografija
Koordinati 35°49′45″N 14°28′28″E / 35.8292°N 14.4744°E / 35.8292; 14.4744Koordinati: 35°49′45″N 14°28′28″E / 35.8292°N 14.4744°E / 35.8292; 14.4744
Iż-Żurrieq is located in Malta
Iż-Żurrieq
Iż-Żurrieq
Iż-Żurrieq (Malta)
Superfiċjenti 10.5 kilometru kwadru
Għoli 111 m
Demografija
Popolazzjoni 10,823 abitanti (31 Marzu 2014)
Informazzjoni oħra
bliet ġemellati Borgo Maggiore, Taverna (en) Translateu Morfou (en) Translate
localgovernmentdivisioncms.gov.mt…

Attrazzjonijiet turistiċi immodifika

L-akbar attrazzjoni turistika fiż-Żurrieq hija l-Ħnejja, magħrufa bħala Blue Grotto bl-Ingliż għar-raġunijiet turistiċi. Iż-Żrieraq għadhom isejħulha l-Ħnejja. Magħrufa l-aktar minħabba l-kulur kaħlani tal-baħar ta' ġo fiha. Biex tasal sal-Ħnejja trid taqbad dgħajsa minn Wied iż-Żurrieq.

Ġawhra kulturali oħra fiż-Żurrieq hi l-Mitħna tax-Xarolla. Dil-mitħna tinsab fit-tarf taż-Żurrieq, ħdejn Ħal Safi. Waqt xi restawr li kien qed isir ftit tas-snin ilu kienu nkixfu wkoll xi katakombi, sewwasew taħt il-mitħna. Insibu ukoll Torri ta' epoka Punika gewwa d-dar tal-Arċipriet, fdalijiet ta' kappella f'tal-Baqqari li hija mibnija fuq fdalijiet Rumani, fdalijiet ta' Torrijiet Rumani jinsabu ukoll qrib din iż-żona. Insemmu wkoll numru sabiħ ta' Knejjes u kappelli u li nsibu f'dan ir-raħal pittoresk fosthom il-Knisja Parrokjali ddedikata lil Santa Katarina ta' Lixandra u l-Kappella Medjevali li nsibu f'Ħal Millieri ddedikata lil-Lunzjata.

Iż-Żurrieq magħruf ukoll għall-festi tiegħu li jiġu miżmuma fis-Sajf. L-ewwel waħda, ddedikata għall-Madonna tal-Karmnu tiġi ċċelebrata fit-tielet Ħadd ta' Lulju. Il-festa titulari, meqjusa bħala l-akbar ċelebrazzjoni tar-raħal f' ġieħ Santa Katerina ta' Lixandra Verġni u Martri patruna taż-Żurrieq, tiġi ċċelebrata fl-ewwel Ħadd ta' Settembru. Il-festi jibdew mit-Tnejn ta' qabel u jdumu għaddejjin ġimgħa sħiħa. Fihom zewg lati maġġuri, dak intern li jirrigwarda l-Funzjonijiet reliġjużi, t-Tridu, l-Paniġierku u l-Purċisjoni, u l-Festi esterni li jinkludu l-murtali u il-marċi. Il-festa Titulari tiġi ċċelebrata wkoll fil-jum liturġiku tagħha nhar il-25 ta' Novembru, fejn il-Knisja Universali tfakkar it-tifkira tal-Qaddisa Patruna, Santa Katarina ta' Lixandra Verġni u Martri.

Ġemellaġġi immodifika

Iż-Żurrieq għandu ftehim fuq bażi ta' ġemmellaġġ ma' tliet postijiet fl-Ewropa. Dawn huma:

Il-ftehim mal-belt ta' Angermünde sar fit-2 t'Ottubru 2007. Fih, iż-żewġ lokalitajiet qablu li jippromovu r-rabtiet kulturali, sportivi u bdil ta' żgħażagħ bejniethom.

Knejjes u Kappelli immodifika

 • Knisja Parrokkjali ddedikata lil Santa Katarina ta' Lixandra
 • Kappella ta' Bubaqra dedikata għall-Assunzjoni ta' Marija
 • Kappella tan-Nigret ddedikata għall-Immakulata Kunċizzjoni ta' Marija
 • Kappelel ta' Ħal Millieri: Iddedikati għall-Lunzjata u San Ġwann
 • Kappella ta' San Leon, twaqqfet fiċ-Ċimiterju Parrokkjali ta' Bubaqra
 • Kappella ta' Sant'Agata
 • Kappella ta' San Ġakbu
 • Kappella ta' San Bartilmew
 • Kappella ta' Sant Andrija
 • Kappella ta' San Luqa

Festi

 • Santa Katarina ta' Lixandra ( Festa Titulari/prinċipali )
 • Madonna tal-Karmnu ( Festa sekondarja )
 • Madonna tar-Rużarju
 • San Ġużepp
 • Santu Rokku
 • Santa Klementina
 • Qalb ta' Ġesù, iċċelebrata fil-Knisja Parrokkjali u wkoll fin-Nigret.
 • Korpus Christi
 • Santa Marija, iċċelebrata f'Bubaqra

Toroq immodifika

 • Misrah Santa Marija
 • Misraħ San Ġorg
 • Misraħ il-Karmelitani
 • Triq Santa Katarina
 • Triq il-Benedittini
 • Triq il-Karmnu
 • Triq il-Kunċizzjoni
 • Triq l-Isqof Alpheran
 • Triq San Bartilmew
 • Triq San Luqa
 • Triq San Bastjan
 • Triq San Ċiru
 • Triq San David
 • Triq San Ġorġ
 • Triq San Ġwann
 • Triq San Iljun
 • Triq San Luqa
 • Triq San Pawl
 • Triq San Mark
 • Triq San Lazzru
 • Triq Sant Antnin
 • Triq San Nikola
 • Triq San Pietru
 • Triq San Gwann
 • Triq San Mikiel
 • Triq San Martin

 • Triq San Iljun
 • Triq San Bastjan
 • Triq Sant Agata
 • Triq Sant Porfilju
 • Triq Santa Fawstina
 • Triq Sant Andrija
 • Triq Santa Katerina tal-Bakkari
 • Triq Monsinjur Pietru Pawl Saydon
 • Triq Monsinjur Pullicino
 • Triq il-Kanonku Balzan
 • Triq l-Immakulata
 • Trejqa l-Iben il-Ħali
 • Sqaq il-Karmnu Nru.1 u Nru.2
 • Sqaq il-Kunċizzjoni
 • Sqaq San Anard
 • Sqaq San Bartolimew
 • Sqaq San Ċiru
 • Sqaq San Edwardu
 • Sqaq San Ġakmu
 • Sqaq San Ġużepp
 • Sqaq San Ġwann
 • Sqaq San Martin
 • Sqaq San Patrizju
 • Żona Tal-Bambina
 • Triq Santa Katerina tal-Baqqari
 • Triq Widnet il-bahar

Żoni immodifika

 • Bubaqra
 • Nigret
 • Xarolla
 • Tal-Bebbux
 • Tal Gawhar
 • Ta' Xaqqa
 • Ta' l-Għerien
 • Taċ-Ċantar
 • Tax-Xewki
 • Tal-Ġibjun
 • Tal-Baqqari
 • Ta' Taħt iċ-Ċint
 • Ħal-Millieri
 • Ħal-Lew
 • Ħal-Far
 • Ħal-Manin
 • Wied Ganu
 • Wied Babu
 • Wied Ħallelin
 • Wied Basasa
 • Wied Żnuber
 • Wied Fulija
 • Għar Ħasan

Ħoloq esterni immodifika


Koordinati: 35°49′45″N 14°28′33″E / 35.82917°N 14.47583°E / 35.82917; 14.47583