Mark A. Sammut hu kittieb Malti.

Dott. Mark A. Sammut (xellug) mal-President ta' Malta ta' dak iż-żmien Dott. Eddie Fenech Adami (lemin) u l-ex-President tal-Qorti Kostituzzjonali ta' Malta l-Professur Giuseppe Mifsud Bonnici (fin-nofs), f'Diċembru tal-2008

Ħajja bikrijaImmodifika

Bin il-kittieb Frans Sammut u Catherine née Cachia, Mark A. Sammut twieled fl-1973 f'Malta. Studja fl-Iskola Santa Monika, fil-Kullegg Stella Maris, fil-Liċeo Vassalli, u fil-Liċeo GF Abela.

Formazzjoni edukattivaImmodifika

Kompla jistudja fl-Università ta' Malta (liġi u traduzzjoni) u f'dik ta' Londra (University College London) (storija tad-dritt u teorija tad-dritt) London School of Economics) (management) u fl-Università ta' Oxford (studji storiċi).

 
Mark A. Sammut flimkien mal-President tal-Latvja, Vaika Vike-Freiberga, 2004.

Attività politika u ċivikaImmodifika

Sammut kien Kunsillier Lokali f'Ħaż-Żebbuġ (1993–96),[1] Membru tal-Bord tal-Koperattivi (1997–98), Segretarju tal-Kunsill Notarili (2000–03),[2] Konslu Onorarju tal-Latvja (2001–06),[3] u President tal-Għaqda tal-Malti - Università (2007–09).

Sammut kien politikament attiv bejn l-1993 u l-2003; mill-1996 ’il quddiem fi ħdan il-Partit Laburista. Kellu rwol prominenti fil-kampanja elettorali tal-2003. Kien attakkat bil-goff mill-blogger Daphne Caruana Galizia, imma mar il-Qorti u hu wieħed mill-ftit li rebħilha libell biex b'hekk ġie stabbilit li dak li kienet kitbet dwaru ma kienx minnu. Il-każ kien dwar artiklu li kitbet Caruana Galizia dwar inċident li kien imdaħħal fih Sammut. Sammut kien safa mhedded minn persuna magħrufa mill-pulizija, u minkejja li talab il-protezzjoni tal-Pulizija, din qatt ma ngħatatlu. Għal din ir-raġuni Sammut kiseb arma tan-nar u żammha fuqu għall-awto-difiża, u meta kien se jirkeb ajruplan, l-awtoritajiet sabuha fuqu. Caruana Galizia allegat li Sammut ried jitla' apposta fuq l-ajruplan bl-arma. Iżda meta Sammut fittex lil Caruana Galizia, il-Qorti tat raġun lil Sammut, fis-sens li kien nesa l-arma fuqu u ma kellu l-ebda intenzjoni jtella' l-arma fuq l-ajruplan.[4] Caruana Galizia qalet li se tmur il-Qorti Ewropea tal-Jeddijiet tal-Bniedem, imma baqgħet qatt m'għamlet hekk.[5].

Fit-3 ta' Novembru tal-2016, Sammut ħareġ ktieb, jismu L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter li fih ikkritika l-politiki neoliberali tal-Prim Ministru Joseph Muscat u d-difiża li ta lill-Ministru Konrad Mizzi u liċ-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri fl-iskandlu tal-kumpaniji sigrieti fil-Panama.[6]

Hu membru tar-Royal Historical Society, tal-European Society for Comparative Legal History, tal-Malta Historical Society u tas-Society for Advanced Legal Studies.

Attività didattikaImmodifika

Bejn l-2014 u l-2016, Sammut għallem l-istorja tal-Kodiċi Kriminali fl-Università ta' Malta.

OpinjonistaImmodifika

Mill-2017, Sammut beda jikteb regolarment fl-edizzjoni ta' nhar ta' Ħadd ta' The Malta Independent.

PublikazzjonijietImmodifika

KotbaImmodifika

  • A Short History of Latvia/L-Istorja tal-Latvja fil-Qosor (Malta, 2004)[7]
  • Il-Liġi, il-Morali, u r-Raġuni mal-Professur Giuseppe Mifsud Bonnici (Malta, 2008)[8]
  • (Kontributur) The Mediterranean Region: Different Perspectives, Common Objectives (Ministeru tad-Difiża, Italja, 2010)
  • The Law of Consular Relations[9] (XPL, Ingilterra, 2010), jintuża mill-Università ta' Vytautas Magnus, fil-Litwanja, bħala test rakkomandat[10]
  • (Editur u ko-awtur) Malta at the European Court of Human Rights 1987-2012, ma' Patrick Cuignet u David A. Borg, b'kontributi mill-Kevin Aquilina (Dekan tal-Fakultà tal-Liġi Università ta' Malta), l-Imħallef irtirat Dott. Giovanni Bonello, u (l-lum MEP) Dott. Therese Comodini Cachia.[11][12] (Malta, 2012)
  • L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter (Malta, 2016)[13]
  • Essays in Maltese Legal History and Comparative Law[14][15] (Whitelocke Publications, Oxford, 2017)
  • L-Aqwa Żmien Għalihom. Erba' Snin ta' Skandli (Malta, 2017)[16]

Pubblikazzjonijiet oħrajnImmodifika

It-traduzzjoni li għamel Sammut tan-novella ta' Ġużè Bonnici[17] La Pazza kienet imfaħħra mill-Professur Charles Briffa fil-ktieb tiegħu Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tan-Narrattiva (Malta University Press, 2008).[18]

Sammut kiteb dwar il-Codice Municipale di Malta u temi oħrajn marbutin mal-Istorja u t-Teorija tad-Dritt.

NotiImmodifika