Mudell:Ċita ktieb/dok

Mudelli Citation Style 1
{{ċita aħbar}} artikli mill-aħbarijiet
{{ċita arXiv}} preprints minn arXiv
{{ċita bioRxiv}} preprints minn bioRxiv
{{ċita citeseerx}} artikli minn CiteSeerX
{{ċita enċiklopedija}} kollezzjonijiet miġburin
{{ċita episodju}} episodji tar-radju jew TV
{{ċita intervista}} intervisti
{{ċita konferenza}} artikli minn konferenzi
{{ċita ktieb}} kotba u kapitli
{{ċita listi postali}} listi postali pubbliċi
{{ċita magażin}} magazins u faxxikli
{{ċita mappa}} mapep
{{ċita media AV}} media awdjoviżiv
{{ċita newsgroup}} gruppi online ta' diskussjoni
{{ċita noti media AV}} liner notes għal media AV
{{ċita rivista}} rivisti akkademiċi
{{ċita poddata}} poddati
{{ċita rapport}} rapporti
{{ċita rapport tekniku}} rapporti tekniċi
{{ċita serjal}} serjali awdioviżivi
{{ċita ssrn}} artikli minn SSRN
{{ċita stqarrija stampa}} stqarriji għall-istampa
{{ċita tabella}} sinjali, tabelli, u plakek
{{ċita taħdita}} taħditiet
{{ċita teżi}} teżijiet
{{ċita web}} sorsijiet online li ma jaqgħux taħt il-kategoriji imsemmijin qabel
Ara wkoll

Mudelli speċifiċi

Mudelli wrapper

Il-mudell {{Ċita ktieb}} iservi sabiex tikkwota s-sorsi fuq il-Wikipedija, meta dawn ikunu kotba, bl-użu ta' format standard u omoġenju, li huwa konformi mal-konvenzjonijiet biblijografiċi tal-Wikipedija.

Biex tiċċita ktieb b'awtur
{{ċita ktieb|kunjom= |isem= |awtur-ħolqa= |data= |titlu= |url= |post= |pubblikatur= |paġna= |isbn=}}
Biex tiċċita ktieb mingħajr awtur
{{ċita ktieb|titlu= |url= |post= |pubblikatur= |paġna= |data= |isbn=}}
Biex tiċċita ktieb li jinsab online u li ġie arkivjat
{{ċita ktieb|kunjom= |isem= |data= |titlu= |url= |url-status= |post= |pubblikatur= |isbn= |arkivju-url= |archive-data=}}
Biex tiċċita ktieb miktub b'lingwa barranija
{{ċita ktieb|kunjom= |isem= |data= |titlu= |titlu-traduzzjoni= |url= |lingwa= |post= |pubblikatur= |isbn=}}
Biex tiċċita u tikkwota ktieb arkivjat, miktub b'lingwa barranija minn żewġ awturi, li reġa' ġie ippubblikat bħala PDF fuq servizzi tal-aggregazzjoni tal-informazzjoni li għandu bżonn abbonament
{{ċita ktieb |kunjom1= |isem1= |kunjom2= |isem2= |data= |titlu= |titlu-traduzzjoni= |url= |url-status= |url-aċċess= |format= |lingwa= |post= |pubblikatur= |isbn= |arkivju-url= |arkivju-data= |via= |kwotazzjoni=}}
{{ċita ktieb
 |kunjom=
 |isem=
 |awtur-ħolqa=
 |data=
 |titlu=
 |url=
 |post=
 |pubblikatur=
 |paġna= <!-- jew paġni= -->
 |isbn=
}}

{{ċita ktieb |kunjom1= |isem1= |awtur-ħolqa1= |kunjom2= |isem2= |awtur-ħolqa2= |kunjom3= |isem3= |awtur-ħolqa3= |kunjom4= |isem4= |awtur-ħolqa4= |kunjom5= |isem5= |awtur-ħolqa5= |wirja-awturi= |awtur-mask1= |awtur-mask2= |awtur-mask3= |awtur-mask4= |awtur-mask5= |lista-ismijiet-format= |traduttur-kunjom1= |traduttur-isem1= |traduttur-ħolqa1= |traduttur-kunjom2= |traduttur-isem2= |traduttur-ħolqa2= |wirja-tradutturi= |traduttur-mask1= |traduttur-mask2= |data= |sena= |sena-oriġinali= |kapitlu= |skript-kapitlu= |kapitlu-traduzzjoni= |kapitlu-url= |kapitlu-format= |editur-kunjom1= |editur-isem1= |editur-ħolqa1= |editur-kunjom2= |editur-isem2= |editur-ħolqa2= |editur-kunjom3= |editur-isem3= |editur-ħolqa3= |editur-kunjom4= |editur-isem4= |editur-ħolqa4= |editur-kunjom5= |editur-isem5= |editur-ħolqa5= |wirja-edituri= |titlu= |skript-titlu= |titlu-traduzzjoni= |url= |url-status= |url-aċċess= |format= |tip= |sensiela= |lingwa= |volum= |iktar= |edizzjoni= |post= |pubblikatur= |data-pubblikazzjoni= |paġna= |paġni= |at= |no-pp= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi-data-invalida= |isbn= |ismn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |arkivju-url= |arkivju-data= |data-aċċess= |via= |url-lajk= |sors-lajk= |data-lajka= |format-lajk= |kwotazzjoni= |modalita= |postscript= |ref=}}

Il-parametri kollha f'format vertikali
Parametri Prerekwiżit Istruzzjonijiet jew noti fil-qosor Lista vertikali
kunjom1 Il-kunjom tal-awtur, jew awtur ta' isem wieħed. M'għandux ikun ħolqa.
{{ċita ktieb
 |kunjom1               =
 |isem1         =
 |awtur-ħolqa1     =
 |kunjom2        =
 |first2        =
 |awtur-ħolqa2     =
 |kunjom3        =
 |isem3         =
 |awtur-ħolqa3     =
 |kunjom4        =
 |isem4         =
 |awtur-ħolqa4     =
 |kunjom5        =
 |isem5         =
 |awtur-ħolqa5     =
 |wirja-awturi     =
 |awtur-mask1      =
 |awtur-mask2      =
 |awtur-mask3      =
 |awtur-mask4      =
 |awtur-mask5      =
 |lista-ismijiet-format =
 |traduttur-kunjom1   =
 |traduttur-isem1    =
 |traduttur-ħolqa1   =
 |traduttur-kunjom2   =
 |traduttur-isem2    =
 |traduttur-ħolqa2   =
 |wirja-tradutturi   =
 |traduttur-mask1    =
 |traduttur-mask2    =
 |data         =
 |sena         =
 |sena-oriġinali    =
 |kapitlu        =
 |skript-kapitlu    =
 |kapitlu-traduzzjoni  =
 |kapitlu-url      =
 |kapitlu-format    =
 |editur-kunjom1    =
 |editur-isem1     =
 |editur-ħolqa1     =
 |editur-kunjom2    =
 |editur-isem2     =
 |editur-ħolqa2     =
 |editur-kunjom3    =
 |editur-isem3     =
 |editur-ħolqa3     =
 |editur-kunjom4    =
 |editur-isem4     =
 |editur-ħolqa4     =
 |editur-kunjom5    =
 |editur-isem5     =
 |editur-ħolqa5     =
 |wirja-edituri     =
 |titlu         =
 |skript-titlu     =
 |titlu-traduzzjoni   =
 |url          =
 |url-status      =
 |url-aċċess      =
 |format        =
 |tip          =
 |sensiela       =
 |lingwa        =
 |volum         =
 |oħrajn        =
 |edizzjoni       =
 |post         =
 |pubblikatur      =
 |data-pubblikazzjoni  =
 |paġna         =
 |paġni         =
 |at          =
 |no-pp         =
 |arxiv         =
 |asin         =
 |bibcode        =
 |doi          =
 |doi-data-invalida   =
 |isbn         =
 |ismn         =
 |issn         =
 |jfm          =
 |jstor         =
 |lccn         =
 |mr          =
 |oclc         =
 |ol          =
 |osti         =
 |pmc          =
 |pmid         =
 |rfc          =
 |ssrn         =
 |zbl          =
 |id          =
 |arkivju-url      =
 |arkivju-data     =
 |data-aċċess      =
 |via          =
 |url-lajk       =
 |sors-lajk       =
 |data-lajka      =
 |format-lajk      =
 |kwotazzjoni      =
 |lista-ismijiet-format =
 |modalita       =
 |postscript      =
 |ref          =
}}
isem1 kunjom1 L-isem tal-awtur. M'għandux ikun ħolqa.
awtur-ħolqa1 kunjom1 It-titlu tal-artiklu fuq Wikipedija dwar l-ewwel awtur. M'għandux ikun ħolqa.
kunjom2 kunjom1 Bħal kunjom1, imma għat-tieni awtur.
isem2 kunjom2 Bħal isem1, imma għat-tieni awtur.
awtur-ħolqa2 kunjom2 Bħal awtur-ħolqa1, imma għat-tieni awtur.
kunjom3 kunjom2 Bħal kunjom1, imma għat-tielet awtur.
isem3 kunjom3 Bħal first1, imma għat-tielet awtur.
awtur-ħolqa3 kunjom3 Bħal author-link1, imma għat-tielet awtur.
kunjom4 kunjom3 Bħal last1, imma għar-raba' awtur.
isem4 kunjom4 Bħal first1, imma għar-raba' awtur.
awtur-ħolqa4 kunjom4 Bħal author-link1, imma għar-raba' awtur.
kunjom5 kunjom4 Bħal kunjom1, imma għal-ħames awtur. L-istess: kunjom6, eċċ.
isem5 kunjom5 Bħal isem1, imma għal-ħames awtur. L-istess: isem6, eċċ.
awtur-ħolqa5 kunjom5 Bħal awtur-ħolqa1, imma għal-ħames awtur. L-istess: awtur-ħolqa6, eċċ.
wirja-awturi kunjom1 Numru (l-ammont ta' awturi li se jidhru) jew etal (iktar awturi)
awtur-mask1 kunjom1 Ara Display options taħt; ma jintużax għal lista ta' xogħlijiet li se jiġu ċitati
awtur-mask2 kunjom2
awtur-mask3 kunjom3
awtur-mask4 kunjom4
awtur-mask5 kunjom5
lista-ismijiet-format kunjom2 Valur ta' amp jew ampersand biex tissepara l-aħħar awtur b'" & "; valur ta' and biex tissepara b'" and "
traduttur-kunjom1 Bħal last1, imma għal traduttur
traduttur-isem1 traduttur-kunjom1 Bħal first1, imma għal traduttur
traduttur-ħolqa1 traduttur-kunjom1 Bħal author-link1, imma għal traduttur
traduttur-kunjom2 traduttur-kunjom1 Bħal kunjom1, imma għat-tieni traduttur. L-istess: traduttur-kunjom3, eċċ.
traduttur-isem2 traduttur-kunjom2 Bħal isem1, imma għat-tieni traduttur. L-istess: traduttur-isem3, eċċ.
traduttur-ħolqa2 traduttur-kunjom2 Bħal awtur-ħolqa1, imma għat-tieni traduttur. L-istess: traduttur-ħolqa3, eċċ.
wirja-tradutturi traduttur-kunjom1 Bħal wirja-awturi, imma għal tradutturi
traduttur-mask1 traduttur-kunjom1 Ara Display options taħt; ma jintużax għal lista ta' xogħlijiet li se jiġu ċitati
traduttur2-mask2 traduttur-kunjom2
data
sena
sena-oriġinali sena jew data
kapitlu It-titlu tal-kapitlu li qed tiċċita. Tagħmilx ħolqa lejn artiklu fil-Wikipedija għal "kapitlu" jekk "kapitlu-url" għandu valur
skript-kapitlu
kapitlu-traduzzjoni kapitlu jew skript-kapitlu
kapitlu-url kapitlu jew skript-kapitlu
kapitlu-format kapitlu-url
editur-kunjom1 tista' tuża wkoll "editur-kunjom"
editur-isem1 editur-kunjom1 tista' tuża wkoll 'editur-isem"
editur-ħolqa1 editur-kunjom1 tista' tuża wkoll "editur-ħolqa"
editur-mask1 editur-kunjom1
wirja-edituri
titlu
skript-titlu
titlu-traduzzjoni titlu jew skript-titlu
url titlu jew skript-titlu
url-status arkivju-url
url-aċċess url
format url
tip
sensiela
lingwa
volum
oħrajn
edizzjoni Numru ordinali (1el, 2ni, 3et, eċċ)
post pubblikatur
pubblikatur
data-pubblikazzjoni
paġna agħżel bejn: "paġna", "paġni", jew "at"
paġni agħżel bejn: "paġna", "paġni", jew "at". Jintuża meta l-kontenut fuq iktar minn paġna waħda jgħin bħala referenza għat-test fl-artiklu.
at agħżel bejn: "paġna", "paġni", jew "at"
no-pp paġna jew paġni agħmel il-valur ta' no-pp bħala "iva" biex tneħħi "p." jew "pp." wara n-numri tal-paġni
arxiv
asin
bibcode
doi
doi-data-invalida doi
isbn dejjem żid ISBN, jekk hemm wieħed ipprovdut
issn
ismn
jfm
jstor
lccn
mr
oclc
ol
osti
pmc
pmid
rfc
ssrn
zbl
id
arkivju-url arkivju-data, url
arkivju-data arkivju-url
data-aċċess url
via
url-lajk
sors-lajk url-lajk
data-lajka url-lajk
format-lajk url-lajk
kwotazzjoni
lista-ismijiet-format vanc biex jidher fl-istil Vancouver
modalita cs1
postscript
ref
Jekk hemm parametru imniżżel fil-kolonna ta' Prerekwiżiti, huwa meħtieġ biex jintuża l-parametru fil-kolonna fuq ix-xellug.

EżempjiImmodifika

Titlu

 • {{ċita ktieb |titlu=Ktieb Misterjuż}}
Ktieb Misterjuż.

Titlu u sena

 • {{ċita ktieb |titlu=Ktieb Misterjuż |data=1901}}
Ktieb Misterjuż. 1901.

Użu bażiku (awtur wieħed)

 • {{ċita ktieb |kunjom=Vella |isem=Loranne |awtur-ħolqa=Loranne Vella |data=2017 |titlu=Rokit |pubblikatur=Merlin Publishers |isbn=978999091639-3}}
Vella, Loranne (2017). Rokit. Merlin Publishers. ISBN 978999091639-3.

Użu bażiku (żewġ awturi)

 • {{ċita ktieb |kunjom1=Wettinger |isem1=Godfrey |awtur-ħolqa1=Godfrey Wettinger |kunjom2=Fsadni |isem2=Mikiel |awtur-ħolqa2=Mikiel Fsadni |data=1983 |titlu=L-Għanja ta' Pietru Caxaru |pubblikatur=Printwell}}
Wettinger, Godfrey; Fsadni, Mikiel (1983). L-Għanja ta' Pietru Caxaru. Printwell.

Użu bażiku b'url (u data-aċċess) u editur

 • {{ċita ktieb |kunjom=Cortis |isem=Xand |awtur-ħolqa=Xand Cortis |editur-kunjom=Galea |editur-isem=Alfons Maria |data=1907 |titlu=Ħrejjef u Ġrajja |url=https://www.digivault.eu/Home/ViewRecord/8288 |data-aċċess=Frar 2, 2021}}
Cortis, Xand (1907). Galea, Alfons Maria (ed.). Ħrejjef u Ġrajja. Miġbur Frar 2, 2021.

Ċitazzjoni ta' kapitlu miktub minn awtur wieħed fi ktieb bi tliet edituri

 • {{ċita ktieb |kunjom1=Azzopardi |isem1=John |editur-kunjom1=Abdilla Cunningham |editur-isem1=Margaret |editur-kunjom2=Cassar |editur-isem2=Kenneth |editur-kunjom3=Vella |editur-isem3=Godwin |titlu=The Roman Inquisition in Malta and Elsewhere |pubblikatur=Heritage Malta Publishing |sena=2017 |paġni=74-87 |kapitlu=The Roman Inquisition in Malta and its Archives |lingwa=en |isbn=978-9993257394}}
Azzopardi, John (2017). "The Roman Inquisition in Malta and its Archives". F' Abdilla Cunningham, Margaret; Cassar, Kenneth; Vella, Godwin (ed.). The Roman Inquisition in Malta and Elsewhere (bl-Ingliż). Heritage Malta Publishing. pp. 74–87. ISBN 978-9993257394.

Ċitazzjoni b'ħolqa lejn artiklu fil-Wikipedija

 • {{ċita ktieb |kunjom1=Mifsud |isem1=Immanuel |awtur-ħolqa1=Immanuel Mifsud |titlu=[[Il-Ktieb tar-Riħ u l-Fjuri]] |sena=2001 |isbn=9789993201014}}
Mifsud, Immanuel (2001). Il-Ktieb tar-Riħ u l-Fjuri. ISBN 9789993201014.

Ktieb miktub b'lingwa li mhuwiex il-Malti

 • {{ċita ktieb |kunjom=Mifsud |isem=Stephan D. |data=2017 |titlu=The Maltese Bestiary |lingwa=en |pubblikatur=Merlin Publishers |isbn=9789990915457}}
Mifsud, Stephan D. (2017). The Maltese Bestiary (bl-Ingliż). Merlin Publishers. ISBN 9789990915457.

Ktieb li ġie tradott għall-Malti

 • {{ċita ktieb |kunjom=de Saint-Exupéry |isem=Antoine |traduttur-kunjom=Aquilina |traduttur-isem=Toni |data=2000 |sena-oriġinali=1943 |titlu=Le Petit Prince |lingwa=fr |titlu-traduzzjoni=Iċ-Ċkejken Prinċep |pubblikatur=Mireva Publications |isbn=9781870579575}}
de Saint-Exupéry, Antoine (2000) [1943]. Le Petit Prince [Iċ-Ċkejken Prinċep] (bil-Franċiż). Tradott minn Aquilina, Toni. Mireva Publications. ISBN 9781870579575.

Ktieb li jagħmel parti minn sensiela

 • {{ċita ktieb |kunjom=Lanfranco |isem=Guido |awtur-ħolqa=Guido Lanfranco |data=2001 |titlu=Drawwiet u Tradizzjonijiet Maltin |sensiela=Kullana Kulturali |pubblikatur=Pubblikazzjonijiet Indipendenza |isbn=99909-41-84-X}}
Lanfranco, Guido (2001). Drawwiet u Tradizzjonijiet Maltin. Kullana Kulturali. Pubblikazzjonijiet Indipendenza. ISBN 99909-41-84-X.

Ktieb b'awtur li m'għandux kunjom

 • {{ċita ktieb |awtur=Kilin |awtur-ħolqa=Kilin |data=1996 |titlu=Iż-Żmien Isajjar il-Bajtar |pubblikatur=Pubblikazzjonijiet Indipendenza |post=Pietà, Malta |isbn=9990941270}}
Kilin (1996). Iż-Żmien Isajjar il-Bajtar. Pietà, Malta: Pubblikazzjonijiet Indipendenza. ISBN 9990941270.

Użu ta' DOI

 • {{ċita ktieb |kunjom=Sagona |isem=Claudia |awtur-ħolqa=Claudia Sagona |data=2015 |titlu=The Archaeology of Malta: From the Neolithic through the Roman Period |edizzjoni=1el |pubblikatur=Springer |doi=10.1017/CBO9781139030465 |isbn=9781139030465}}
Sagona, Claudia (2015). The Archaeology of Malta: From the Neolithic through the Roman Period (1el ed.). Springer. doi:10.1017/CBO9781139030465. ISBN 9781139030465.

Użu tal-parametru awtur-mask

 • {{ċita ktieb |kunjom1=Ganado |isem1=Albert |awtur-ħolqa1=Albert Ganado |titlu=Miniature Maps of Malta |pubblikatur=Midsea Books |data=2009 |isbn=9789993272724 |lista-ismijiet-format=amp}}
Ganado, Albert (2009). Miniature Maps of Malta. Midsea Books. ISBN 9789993272724.
 • {{ċita ktieb |kunjom1=Ganado |isem1=Albert |awtur-ħolqa1=Albert Ganado |kunjom2=Schirò |isem2=Joseph |kunjom3=Micallef Attard |isem3=Claude |titlu=The Brocktorff Mapmakers |pubblikatur=BDL Publishing |data=2012 |isbn=978-99957-337-3-5 |lista-ismijiet-format=amp |awtur-mask=2}}
——; Schirò, Joseph & Micallef Attard, Claude (2012). The Brocktorff Mapmakers. BDL Publishing. ISBN 978-99957-337-3-5.
 • {{ċita ktieb |kunjom1=Ganado |isem1=Albert |awtur-ħolqa1=Albert Ganado |kunjom2=Schirò |isem2=Joseph |titlu=The Pre-Siege Maps of Malta: Second Century AD - 1564 |pubblikatur=BDL Publishing |data=2016 |isbn=9789995746889 |lista-ismijiet-format=amp |awtur-mask=2}}
—— & Schirò, Joseph (2016). The Pre-Siege Maps of Malta: Second Century AD - 1564. BDL Publishing. ISBN 9789995746889.

Użu tal-parametru wirja-awturi

 • {{ċita ktieb |kunjom1=Schembri |isem1=Patrick J. |awtur-ħolqa1=Patrick J. Schembri |kunjom2=Lanfranco |isem2=Edwin |kunjom3=Farrugia |isem3=Pauline |kunjom4=Schembri |isem4=Stephen |kunjom5=Sultana |isem5=Joe |titlu=Localities with Conservation Value in the Maltese Islands |pubblikatur=Ministry of Education |data=1987 |lingwa=en |wirja-awturi=1}}
Schembri, Patrick J.; et al. (1987). Localities with Conservation Value in the Maltese Islands (bl-Ingliż). Ministry of Education.