Kristofru Kolombu

Kristofru Kolombu (c. 1451 – 20 ta' Mejju, 1506) kien esploratur Taljan li qasam l-Oċejan Atlantiku u skopra l-Americas fit-12 t`Ottubru, 1492.

Kristofru Kolombu

Kristofru Kolombu kien żagħżugħ qalbieni li dejjem ħabb l-avventura. Hu xtaq li jsib triq ġdida lejn il-Lvant billi jbaħħar fl-Oċejan Atlantiku li dwaru ftit li xejn kien magħruf. It-twettiq ta' din il-ħolma kellha tbiddel il-mappa tad-dinja.Aktarx li twieled f'Ġenwa fl-1451 u beda jbaħħar meta kien għadu tfajjel. Kien iħobb jaqra ħafna l-aktar dwar il-vjaġġi. Il-vjaġġi ta' Marku Polo qanqlu lil Kolumbu biex imur ifittex hu wkoll.

L-ewwel vjaġġEdit

Meta r-Re tal-Portugal ma laqax it-talba tiegħu għall-għajnuna biex jaqsam l-Atlantiku, telaq lejn Spanja. L-għorrief Spanjoli bdew jisimgħuh iżda ftit tawh widen. Fl-1492, wara seba` snin ta' taħbit, Kristofru Kolombu ngħata permess biex ibaħħar taħt il-bandiera Spanjola. Fil-bidu t`Awwisu tal-istess sena, tliet karavelli tħejjew għall-vjaġġ. L-ekwipaġġ kien imħallat. Kien hemm nies ta' qattagħni, ħabsin, u oħrajn li ħsiebhom kien li jistagħnew fi żmien qasir. Maż-żernieq tal-Ġimgħa, it-3 ta` Awwisu, il-mirkeb Santa Marija (bastiment) baħħar mill-port ta' Palos, li jinsab fi Spanja, flimkien man-"Niña" u l-"Pinta". Telqulha lejn il-Gżejjer Kanarji u l-ewwel vjaġġ beda fis-6 ta' Settembru.

 
Din hija replika tal-ġifen Santa María

Is-Santa María kienet tiżen biss madwar mitt tunnellata u kellha ekwipaġġ ta' erbgħin baħri biss. Iżda il-fidi qawwija ta' bniedem bħal Kolombu ma naqset qatt. Il-qlubija tiegħu ħeġġet lin-nies għal sforzi kbar.

 
L-ewwel vjaġġ

Wara bosta jiem ta' tħabbir, bdew jidhru xi friegħi u ħaxix tal-baħar frisk jgħumu f`wiċċ l-ilma, u xi għasafar tal-passa għaddew mil-qrib ukoll. Kienu sinjali ċari li xi art kienet fil-qrib. Fit-12 ta' Ottubru, sebgħin jum wara li kienu telqu minn Spanja, imstemgħet għajta minn baħri "l-art... l-art". Kienu lemħu art ġdida. Wara tħasseb ftit. Hu ħaseb li kien wasal l-Asja. Kien ġara li Kolombu wasal l-Amerika u mhux fl-Asja.