L-Alfabett jiġbor fih dawk l-ittri kollha li jintużaw biex tinkiteb il-lingwa ta' diversi pajjiżi. Fil-Malti nużaw b'kollox tletin ittra, li huma:

  • (ittri żgħar) a, b, ċ, d, e, f, ġ, g, għ, h, ħ, i, ie, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, ż, z;
  • (ittri kapitali) A, B, Ċ, D, E, F, Ġ, G, Għ, H, Ħ, I, Ie, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Ż, Z.
Vassalli's alfabett (1788)
Panzavecchia’s alfabett (1845)

Ara wkoll immodifika

Biblijografija immodifika