Hello, my name is John 66000. I'm from the French Wikipedia. I speak maltese and english a little so feel free to correct my pages and my user pages if I make mistakes. You can contact me in French and English.

Hello, jien jisimni John 66000. Jien mill-Wikipedija Franċiża. Nitkellem il-maltin u l-Ingliż ftit u għalhekk tħossok liberu li tikkoreġi l-paġni tiegħi u l-paġni tal-utenti tiegħi jekk nagħmel żbalji. Tista 'tikkuntattjani bil-Franċiż u bl-Ingliż.

Wikipedija Din hi paġna personali ta' utent reġistrat mal-Wikipedija.
Dan mhuwiex artiklu ta' enċiklopedija. Jekk issibu din il-paġna fuq sit ieħor minbarra l-Wikipedija tkunu qegħdin taraw klone. F'dak il-każ, hemm ċans li l-paġna ma tkunx aġġornata u b'hekk l-utent ma jintgħarafx. Jista' jagħti l-każ li l-utent la japprezza u lanqas ikun irid affiljazzjoni mas-sit li qed taraw. Il-paġna oriġinali tinsab hawn http://mt.wikipedia.org/wiki/Utent:John_66000.