Santa Madalena Sofia Barat

Madalena Sofia Barat (twieldet fit-12 ta' Diċembru 1779 – mietet fil-25 ta' Mejju 1865) kienet qaddisa Franċiża tal-Knisja Kattolika li nediet is-Soċjetà tal-Qalb ta' Ġesù.

Santa Madalena Sofia Barat
Barat-XIX.jpg
Ħajja
Twelid Joigny, 12 Diċembru 1779
Nazzjonalità Franza
Mewt Pariġi, 25 Mejju 1865
Edukazzjoni
Lingwi Franċiż
Okkupazzjoni
Okkupazzjoni reliġjuż
Festa
25 ta' Mejju

BijografijaImmodifika

Il-familja tagħha għalkemm mhux sinjura, kienet diġà rat l-importanza tal-edukazzjoni u allura lit-tifla Madalena fdawha f'idejn ħuha l-kbir Louis biex hu jtiha t-tagħlim meħtieġ. Louis, li iżjed tard sar saċerdot ħa dan ix-xogħol b'serjetà kbira u għalkemm dak iż-żmien lill-bniet ma kienux jgħallmuhom skola, Madalena kienet tfajla b'edukazzjoni mill-aqwa.

Louis laqqa' lil Madalena ma' Father Varin li xtaq iwaqqaf istituzzjoni għat-tfajliet li tkun tixbaħ lis-soċjetà tal-Ġiżwiti. Madalena flimkien ma' tliet tfajliet oħra waqqfu is-Soċjetà tal-Qalb ta' Ġesù fl-1800. L-ewwel kunvent u skola tagħhom kienu f'Amiens ġewwa Franza. Fl-1802, għalkemm Madalena kien għad għandha 23 sena u l-iżgħar mit-tfajliet, intgħażlet bħala superjura tas-Soċjetà u damet tokkupa din il-kariga għal tlieta u sittin sena. Fl-1826, il-Papa Ljun XII ta l-approvazzjoni formali ta' din is-Soċjetà. Minħabba l-vjolenza ta' żmien ir-Rivoluzzjoni Madalena għalqet in-novizzjat Franza u fetħet ieħor ġewwa l-Iżvizzera.

Matul ħajjitha, infettħu iżjed minn 100 kunvent u skola ġewwa tnax-il pajjiż. L-edukazzjoni tat-tfajliet kienet importanti ħafna għaliha u hi kienet temmen li anke jekk ikun hemm tifla waħda xorta għandha l-importanza tagħha.

Santa Madalena Sofia mietet fl-1865 u ġiet iddikjaratha qaddisa fl-1925. Il-festa tagħha tiġi ċċelebrata fil-25 ta' Mejju.