Mudell:Avviż lista tal-pajjiżi/dok

Dan il-mudell għandu jitpoġġa fil-paġni ta' diskussjoni tal-artikli prinċipali li jirrigwardaw stati jew pajjiżi tad-dinja. Dan l-avviż huwa sabiex kwalunkwe ċaqlieq ta' dawn l-artikli għandu jsir b'kawtela u b'kunsens fost l-edituri. Għalkemm l-anness mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhuwiex uffiċjali, dan għandu jintuża bħala linja gwida tajba għan-nomenklatura tal-pajjiżi.