Malta (Quotidiano Nazionalista)

Il-Malta (sottotitolata " Quotidiano nazionalista "), xi kultant magħrufa wkoll bħala Gazzetta Maltese, kienet gazzetta bil-lingwa Taljana mwaqqfa fl-1883 fil-Kolonja ta' Malta .

Frontpage of 1st Dec 1928

Storja immodifika

Fortunato Mizzi waqqaf il-gazzetta bħala pubblikazzjoni bil-lingwa Taljana f’Malta, li dak iż-żmien kienet kolonja Ingliża.

Fl-għoxrinijiet u t-tletinijiet, il-Malta, immexxija minn Enrico Mizzi, iben Fortunato, kienet il-gazzetta tal-Italofili irredentisti Maltin miġbura fil-Partito Nazionalista . [1]

Wara d-dħul tal-Italja fit-Tieni Gwerra Dinjija, f'Ġunju 1940 il-gazzetta ġiet trasferita lejn Ruma, fejn kienet tinkiteb minn emigranti irredentisti. Ippubblikat minn Calogero Tumminelli, il-frekwenza tagħha nbidlet minn kuljum għal kull ħmistax. [2] Il-pubblikazzjoni tal-gazzetta waqfet f'Lulju tal-1943.

Referenzi immodifika

  1. ^ Deborah Paci, Il mito del Risorgimento mediterraneo (tesi di dottorato), s.d., pag. 28 (versione digitalizzata).
  2. ^ Paola Gioia e Francesco Gandolfi (a cura di), Novecento periodico. Donne e uomini nella stampa periodica del XX secolo, pagg. 135-136.