Koort (bijoloġija)

Koħort fil-bijoloġija, huwa Takson fil-Klassifikazzjoni Xjentifika tal-organiżmi ħajjin li jista' jiġbor fih jew jista' jiġi maqsum f-Sottokoħorti. Il-Koħort bħala livell fil-ġerarkija qiegħed eżatt taħt is-Superkoħort u livell aktar 'l fuq mis-Sottokoħort.