Genghis Khan

Genghis Khan (c. 1155/1162/1167 - 18 ta' Awwissu, 1227) kien ċittadin u mexxej militari Mongolu li għaqqad it-tribujiet Mongoli u ffonda l-Imperu Mongolu. Id-dixxendenti tiegħu sawwru l-Mongolja fl-ikbar imperu fuq wiċċ id-dinja.

Genghis Khan

Genghis Khan kien in-nannu ta' Kublai Khan, li kien l-ewwel imperatur tad-Dinastija Yuan fiċ-Ċina. Ħadd ma jaf eżatt fejn ġie midfun Genghis Khan, imma zobbu tefawh go vazun qalb il-muntaniji li jinsabu f'wied Gurmi gewwa ċ-Cina.