Differenza bejn ir-reviżjonijiet ta' "Hillary Clinton"

 
== Bidu ==
Imwielda f'Chicago u mrobbija fil-belt ta' Park Ridge, Illinois, Clinton attendiet il-Kulleġġ Wellesley Kulleġġ, minn fejn ggradwat fl-1969, u wara attendiet il-Yale Law School fl-1973. Wara li serviet bħala avukatkonsulent legali tal-Kungress, marret tgħix fl-Arkansas, fejn iżżewwġet lil Bill Clinton fl-1975. Fl-1977, hija kienet il-ko-fundatriċi tal-Arkansas Advocates for Children and Families. Hija nħatret bħala l-ewwel president mara tal-Korporazzjoni għas-Servizzi Legali fl-1978, u s-sena ta'vwara wara, saret l-ewwel imsieħba mara fir-Rose Law Firm. Bħala First Lady ta' Arkansas, hi mexxiet task force li r-rakkomandazzjonijiet tagħha għenu jirriformaw l-iskejjel pubbliċi ta' Arkansas, u serviet fuq diversi bordijiet korporattivi.
 
== First Lady==
Bħala First Lady tal-Istati Uniti, Clinton mexxiet l-isforz bla suċċess biex tippromulga l-pjan ta' kura tas-saħħa Clinton tal-1993 Fl-1997 u fl-1999, hi għengħenet sabiex jinħolqujinħoloq Saħħa"State AssigurazzjoniChildren's ProgrammHealth tal-IstatInsurance tat-TfalProgram". Hija indirizzata wkoll il-problemi tal-adozzjoni u s-sigurtà tal-familja u l-foster care. Waqt il-konferenza tan-NUNM tal-1995 dwar in-nisa, li saret f'Beijing, Clinton iddikjarat f'diskors imbagħadmeqjus kontroversjali u influwenti, li "d-drittijiet tal-bniedem huma drittijiet tan-nisa u d-drittijiet tan-nisa huma drittijiet tal-bniedem". Iż-żwieġ tagħha imġarrabbaqa' ljrieġi iffaċjata bl-iskandlu Lewinsky tal-1998, u r-rwol tagħha bħala l-ewwel mara ġibdet rispons polarizzata mill-pubbliku.
 
== Senatur ==
Clinton kienet eletta fl-2000 bħala l-ewwel senatur mara minn New York, l-unika u l-ewwel mara li qatt fittxewfittxet karigi elettivi. Wara l-attakki tal-11 ta' Settembru 112001, hi ivvutatvvutat biexfavur japprova lil-gwerra fl-Afganistan. Hija wkollvvutat ivvotaukoll għallfavur ir-Riżoluzzjoni fuq l-Iraq (votazzjonideċiżjoni hili aktariktar tard qaletnidmet dispjaċirminnha). Hija ħadet rwol ewlieni fl-investigazzjoni lrigward il-kwistjonijiet tas-ta' saħħa li jiffaċċjawffaċċjaw ildawk li taw l-ewwel għajnuna fil-9/11 ewwelta' reazzjoniSettembru. Hija ivvotavvutat kontra l-tnaqqis fit-taxxa propost mill-President Bush. Hija kienet eletta mill-ġdid fis-Senat fl-2006. RunningĦarġet għal għall-President fl-2008, u minkejja li rebħet ferm aktar delegati minn kull kandidat femminili preċedentili qatt ħarġet qabilha, iżdaimbagħad tilfet in-nomina Demokratika li ntrebħet minn Barack Obama.
 
== Fl-amministrazzjoni Obama ==
Bħala Segretarju tal-Istat fl-amministrazzjoni Obama bejn l-2009 u l-2013, Clinton wieġbetmatul għallir-Rebbiegħa Għarbija, li matulhom hija kienet favur l-intervent militari U.S.Amerikan fil-Libja. Hija għenet torganizzabiex jiġi reġimorganizzat iżolament diplomatikadiplomatiku u sanzjonijiet internazzjonali kontra l-Iran, fi sforz biex seħħjintemm waqfien talil-programm nukleari ta 'dak iltal-pajjiżIran; u dan ikun eventwalment iwassalwassal għall-Pjan Konġunt ta 'Azzjoni Komprensivgħal ftehim multinazzjonali fl-2015. jitlaq mill-kariga waraWara l-ewwel mandat ta' Obama, hija rriżenjat mill-kariga tagħha, kitbet il-ħames ktieb tagħha u għamletkellha speakingħafna engagementsdiskorsi qabel tħabbarma itħabbret li kienet ħierġa t-tieni rundarba għall-elezzjonijiet presidenzjali, tagħhadin flid-elezzjonidarba dik tal-2016.
 
== Primarji tal-2016 ==
Utent anonimu