Papa

il-mexxej tal-Knisja Kattolika Rumana

Il-Papa huwa dejjem is-suċċessur tal-Apppostlu San Pietru.

Bħalissa l-Papa renjanti hu Franġisku. (Jorge Kard. Bergoglio).