Il-Papa huwa dejjem is-suċċessur ta l-Apppostlu San. Pietru.

Bħalissa l-Papa renjanti hu Franġisku. (Jorge Kard. Bergoglio).