Pangea

superkontinent mill-Paleozoic tard sa l-era tal-Mesozoic bikrija

Alfred Wegener kien l-ewwel wieħed li ippropona il-mixi tal-kontinenti fil-ktieb tiegħu Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (bil-Ġermaniż; "L-Origni tal-Kontinenti u Oċjani") ippublikat fl-1915. Huwa ssuġerixxa illi 200 miljun sena ilu eżista superkontinent wieħed bl-isem ta' Pangea (Art Kollha)(mill-Grieg γεα =Art, παν=Kollha). Din ma kinitx proprja xi idea ġdida, imma Wegener offra diversi linji ta' evidenza biex isaħħaħ il-proposta tiegħu.

Mappa ta'Pangea

Paġni Relatati immodifika