Mudell:Utent cs

cs Tomuto uživateli je čeština mateřským jazykem.