Il-filosofija hi l-istudju sistematiku ta' problemi ġenerali u fundamentali, bħal dawk marbutin mal-eżistenza, l-għarfien, il-valuri, ir-raġuni, il-menti (il-moħħ), u l-lingwa. Il-filosofija tiddistingwi ruħha minn metodi oħrajn li jindirizzaw l-istess problemi bil-mod kritiku u ġeneralment sistematiku tagħha, u mid-dipendenza tagħha fuq l-argumentazzjoni razzjonali. Il-kelma "filosofija" ġejja mill-Grieg - φιλοσοφία (philosophia), li litteralment tfisser "imħabba għall-għerf".

Ara wkoll

immodifika

Filosofija f'Malta