L-Affiss hu morfema li tinhemeż ma' morfema biex tiġi ffurmata kelma. Hemm affissi derivattivi, bħal dawk tal-Malti -ità (veru - verità) jew diż- (onest - diżonest), jew inflettivi, bħal dawk tal-plural fil-Malti -ijiet (bank - bankijiet) jew tal-ewwel (jew tat-tieni) persuna singular fil-perfett -t (kiteb - ktibt).