AldoFenech

m
l-ebda taqsira
m
m
Mingħajr l-ebda dubbju meta wieħed jidħaddet dwar ilsien irrid joqgħod ħafna attent dwar id-distinzjoni bejn il-mitkellem u l-miktub. Hemm ilsien li jisejjaħ għoli u ieħor baxx, dan mhux għax pastaz imma għax inqas formali. Il-lingwa mitkellma fiha nfissha issegwu certu regoli awtomatikament, istanti oħra tista' ma issegwiex u jinħolqu il-gergi, djaletti, u ilsna partikulari. Il-lingwa tal-gżejjer Maltin, fiċ-ċokon tagħha għandha wkoll minn dawn is-sottolingwi. Dawn l-artikli li qed nikteb, jgħinu lil kull Malti jsib termini addatati fl-ilsienu stess. Il-wikipedia Maltija hija għodda b'saħħitha li sservi bħala promozzjoni ta' din l-istess lingwa. Id-diskors mitkellem fuq il-mezzi tax-xandir, b'mod patikulari it-televiżjoni huwa ġerħa u insult lejn minn ħabb u għadu jħobb lil dan ilsiena.
 
'''Issa dawn li ġejjin huma xi suġġerimenti ta' trminitermini possibli għal Malti standard miktub formalment.'''
 
*Baggy-Siġġu li tinbotta, karozzina,
898

modifiki