Differenza bejn ir-reviżjonijiet ta' "Dun Mikiel Xerri"

l-ebda taqsira
(+wikify)
{{wikifikazzjoni}}
F'GunjuĠunju ta' l-1798, il-FranciziFranċiżi tahttaħt Napuljun rebhurebħu lil lill-Malta. Fix-xhur ta' wara, il-FranciziFranċiżi zarmawżarmaw in-nobbiltanobbiltà Maltija u zammetżammet iebes mal-Knisja, fejn bdew ukoll jehdolujeħdolha hafnaħafna mit-tezoriteżori taghhatagħha.Wara li Malta kienet ilha biss tlett xhur taht il-FranciziFranċiżi, il-Maltin ma kienux iktar lesti li jittoleraw iktar it-tiranija FrancizaFranċiża u bdew jiggieldujiġġieldu kontra din l-okkupazzjoni. L-armata FrancizaFranċiża kellha tirtira gewwaġewwa l-fortifikazzjonijiet, waqt li l-Maltin talbu l-ghajnunagħajnuna ta' Sqallija u ta' l-Ingilterra.
 
WiehedWieħed mill-figuri ewlenin ta' dan il-qawmien kien Dun Mikiel Xerri., imwieled fl-10 ta' Frar, 1740, kien filosofu u matematiku u perswazpersważ li rivoluzzjoni kienet l-unika mod biex jakkwistaw lura id-drittijiet taghhomtagħhom.
 
GhallGħall-Maltin xejn ma kien iktar prezzjuzprezzjuż millmil-libertalibertà. Mijiet ta' nies mietu bil-guhguħ u bil-mard, ankeankè hafnaħafna suldati FranciziFranċiżi.
 
Il-Maltin pjannaw attakki kontra l-qawwiet FranciziFranċiżi fil-Belt Valletta u fil-Kottonera, imma l-FranciziFranċiżi saru jafu b'dan il-komplott. Fost id-49 persuna maqbuda jikkomplottaw kontra l-FranciziFranċiżi kien hemm Dun Mikiel Xerri.
Fl-ghodwagħodwa tas-17 ta' Jannar, 1799, l-Isqof Labini ghamel zjarażjara lil Dun Mikiel Xerri u shabusħabu u berikhom. Il-prigunieripriġunieri gew mehudameħuda mill-Forti Sant'Iermu lejn Pjazza helsienħelsien, fejn plottun tas-suldati kienu qed jistennewhom. Fit-triq lejn il-pjazza Dun Mikiel baqa' jaghmeljagħmel kurraggkurraġġ lil shabusħabu, u meta waslu fil-pjazza, u talab ftit minuti biex ikellimhom. InghadIngħad talb u lkoll talbu mahframaħfra lis-Sinjur Alla. Dun Mikiel umbatumbgħad resaq lejn l-ufficjaluffiċċjal, haregħareġ arloggarloġġ tal-fidda milmill-but, newwilulunewwilulhu u qallu: "Jekk joghgbokjogħġbok spara dritt go qalbi". UmbatUmbgħad ghajjatgħajat ghajtagħajta kbira, flimkien ma' shabusħabu; "Il-Mulej ikollu hnienaħniena minnha! Viva Malta!" InstemghuInstemgħu itt-tiri u Dun Mikiel u shabusħabu waqghuwaqgħu mejtin fl-art. Kienu mietu ghalgħal pajjzihompajjiżhom, mietu f'isem il-libertalibertà. GhallmuGħalmhu lill-FranciziFranċiċi x'jigifierijiġifieri l-LibertaLibertà.
Utent anonimu