Differenza bejn ir-reviżjonijiet ta' "Premju Rothmans għal-Letteratura"

l-ebda taqsira
m (Chrisportelli mexxa l-paġna Il-Premju Rothmans ghal-Letteratura għal Premju Rothmans għal-Letteratura mingħajr ma ħalla rindirizz)
 
[[File:Premju Rothmans ghal-Letteratura 1974 1.jpg|left|thumb|Il-ktejjeb tar-regolamenti tal-Premju Rothmans tal-1974 ghalgħal-Letteratura.]]
[[File:Rothmans Prize 1974 2.jpg|thumb|L-objettivi tal-edizzjoni tal-1974]]
Il-'''Premju Rothmans ghalgħal-Letteratura''' tal-1974 kien kollaborazzjoni bejn il-[[Moviment Qawmien Letterarju]] u l-kumpanija Rothmans ta' Pall Mall (Malta) Limited.[[File:Rothmans Prize 1974 2.jpg|thumb|L-objettivi tal-edizzjoni tal-1974.]]
 
Filwaqt li l-edizzjoni tal-1973 kienet ġiet iddedikata għall-palk u kien rebaħha [[Kilin]] (Mikiel Spiteri), l-edizzjoni tal-1974 kienet iddedikata għar-rumanzi. Ir-rebbiehrebbieħ kien imwieledimwiegħed is-somma ta' ₤m[[Lira Maltija|Lm]]100 imma kellu jcedijċedi l-jeddijiet tal-awtur (il-''copyright'') ghallgħall-ewwel 1000elf kopja lill-[[Moviment Qawmien Letterarju]]; dawn l-1000elf kopja kellhom jigujiġu ppubblikati spejjezbi spejjeż tal-Moviment u tal-kumpanija Rothmans.
Il-Premju Rothmans ghal-Letteratura tal-1974 kien kollaborazzjoni bejn il-[[Moviment Qawmien Letterarju]] u l-kumpanija Rothmans ta' Pall Mall (Malta) Limited.[[File:Rothmans Prize 1974 2.jpg|thumb|L-objettivi tal-edizzjoni tal-1974.]]
 
Ir-rumanzi, li ma kellhomx ikunu itwal minn 400 pagnapaġna u mhux aqsar minn 250, kellhom ikunu xoghlijietxogħlijiet originalioriġinali miktubin bil-[[Lingwa Maltija|Malti]] u li qatt ma kienu gewġew ippubblikati qabel. Kellhom jittrattaw problemi jew suggettisuġġetti tas-seklu 20, jew li tal-anqas kienu ghadhomgħadhom relevanti fis-seklu 20. Il-manuskritti kellhom jitressqu sa mhux aktar tard min-nofsinhar tat-30 ta' Marzu 1974.
Filwaqt li l-edizzjoni tal-1973 kienet giet iddedikata ghall-palk - u kien rebahha [[Kilin]] (Mikiel Spiteri) - l-edizzjoni tal-1974 kienet iddedikata ghar-rumanzi.
 
Qrib il-gheluqgħeluq tal-iskadenza, il-Kumitatkumitat Organizzattivorganizzattiv kellu jaghzeljagħżel gurijaġurija maghmulamagħmula minn tlietatliet min-niespersuni. Din il-Gurijaġurija kellha taghzeltagħżel l-ahjaraħjar fost il-manuskritti mressqa, li mbaghadmbagħad kellhom jigujiġu miflijin mill-gdidġdid mill-istess Gurijaġurija u minn gurijaġurija ohra,oħra sigrieta, ukoll maghmulamagħmula minn tlietatliet min-nies,persuni izdaiżda maghzulinmagħżulin minn fost il-pubbliku. Dawn it-tliet membri tal-pubbliku kellhom ikunu ta' livell tajjeb ta' edukazzjoni izdaiżda mhux attivi fil-qasam letterarju. Iż-żewġ ġuriji kellhom imbagħad jiltaqghu fil-pubbliku u jiddikjaraw l-għażliet tagħhom skont ordni ta' mertu.
Ir-rebbieh kien imwieled is-somma ta' ₤m 100 imma kellu jcedi l-jeddijiet tal-awtur (il-''copyright'') ghall-ewwel 1000 kopja lill-[[Moviment Qawmien Letterarju]]; dawn l-1000 kopja kellhom jigu ppubblikati spejjez tal-Moviment u tal-kumpanija Rothmans.
[[File:Premju Rothmans ghal-Letteratura 1974 3.jpg|left|thumb|Ittra miktuba minn [[Oliver Friggieri]], li aktar 'il quddiem sar il-Professur tal-Letteratura Maltija fl-Universita' ta' Malta, dwar l-objettivi tal-Moviment marbutin mal-Premju Rothmans.]]
 
Il-membri tal-ewwel Gurijaġurija kienu [[Peter Serracino Inglott]], Paul[[Pawlu Xuereb]], u [[GuzèĠużè Chetcuti]]. L-edizzjoni tal-1974 intrebħet minn [[Frans Sammut]] bir-rumanz tiegħu ''Samuraj''.
Ir-rumanzi, li ma kellhomx ikunu itwal minn 400 pagna u mhux aqsar minn 250, kellhom ikunu xoghlijiet originali miktubin bil-Malti u li qatt ma kienu gew ippubblikati qabel. Kellhom jittrattaw problemi jew suggetti tas-seklu 20, jew li tal-anqas kienu ghadhom relevanti fis-seklu 20.
[[File:Samuraj p 1.jpg|thumb|Frans Sammut's ''Samuraj'', page 1 (original manuscript, Sammut Family Archives)]][[File:Samuraj back.jpg|thumb|Frans Sammut's ''Samuraj'' back cover]]
 
== Gallerija ==
Il-manuskritti kellhom jitressqu sa mhux aktar tard minn nofsinhar tat-30 ta' Marzu 1974.
 
<gallery>
Qrib il-gheluq tal-iskadenza, il-Kumitat Organizzattiv kellu jaghzel gurija maghmula minn tlieta min-nies. Din il-Gurija kellha taghzel l-ahjar fost il-manuskritti mressqa, li mbaghad kellhom jigu miflijin mill-gdid mill-istess Gurija u minn gurija ohra, sigrieta, ukoll maghmula minn tlieta min-nies, izda maghzulin minn fost il-pubbliku. Dawn it-tliet membri tal-pubbliku kellhom ikunu ta' livell tajjeb ta' edukazzjoni izda mhux attivi fil-qasam letterarju.
[[FileStampa:Premju Rothmans ghal-Letteratura 1974 3.jpg|left|thumb|Ittra miktuba minn [[Oliver Friggieri]], li aktar 'il quddiem sar il-Professur tal-Letteratura Maltija fl-Universita'[[Università ta' Malta]], dwar l-objettivi tal-Moviment marbutin mal-Premju Rothmans.]]
 
Stampa:Samuraj p 1.jpg|L-ewwel paġna tar-rumanz ta' Frans Sammut, ''Samuraj''
Iz-zewg gurijiet kellhom imbaghad jiltaqghu fil-pubbliku u jiddikjaraw l-ghazliet taghhom skont ordni ta' mertu.
Stampa:Samuraj back.jpg|Il-qoxra tal-aħħar tar-rumanz ''Samuraj''
 
</gallery>
Il-membri tal-ewwel Gurija kienu [[Peter Serracino Inglott]], Paul Xuereb, u [[Guzè Chetcuti]].
 
L-edizzjoni tal-1974 intrebhet minn [[Frans Sammut]] bir-rumanz tieghu ''Samuraj''.
 
[[Kategorija:Letteratura Maltija]]