Differenza bejn ir-reviżjonijiet ta' "Fażijiet lunari"

Iż-żmien bejn żewġ fażijiet hu varjabbli ħafna billi l-orbita tal-Qamar hi elittika u suġġetta għal bosta perturbazzjonijiet perjodiċi, li jbiddlu l-veloċità tal-Qamar. Meta l-Qamar ikun iżjed qrib lejn id-Dinja, jiġri iżjed; meta jkun iżjed 'l bogħod, jimxi iżjed bilmod. L-orbita tad-Dinja madwar ix-Xemx hi wkoll elittika, u għalhekk il-veloċità tad-Dinja tvarja wkoll u dan jaffettwa wkoll il-fażijiet tal-Qamar.
 
Wieħed jistenna li darba fix-xhar meta l-Qamar jgħaddi bejn id-Dinja u x-Xemx meta l-Qamar ikun mitluf, id-dell tiegħu jaqa' fuq id-dinja u jikkawża eklissi solari. Bl-istess mod matul kull Qamar kwinta wieħed jistenn li d-dell tad-Dinja jaqa' fuq il-Qamar u jikkawża eklissi lunari. Ma narawx eklissi tax-Xemx u tal-Qamar kull xhar għaliex il-pjan tal-orbita tal-Qamar madwar id-Dinja hi maqluba b'xi ħames gradi relattivament mal-pjan tal-orbita tad-Dinja madwar ix-Xemx (il-pjan tal eklittika). Għalhekk, meta jkun hemm qamar mitluf jew mimli, il-Qamar ikun il-fuq jew l-isfel minn linja dritta li tgħaddi mid-Dinja u x-Xemx. Tassew li biex ikun hemm eklissi il-Qamar irid ikun mitluf jew mimli, imma biex ikun hemm eklissi irid ikun qiegħed qrib ħafna fejn jiltaqgħu il-pjan tal-orbita tad-Dinja madwar ix-Xemx u l-pjan tal-orbita tal-Qamar madwar id-Dinja (jiġifieri, f'wieġed min-nodi). Dan jiġri xi darbtejn fis-sena, u allura hemm bejn erba' u seba' eklissi fis-sena. Il-biċċa l-kbira minn dawn huma insinjifikanti; eklissi maġġuri tax-Xemx u l-Qamar huma rai ħafna.
<includeonly>
It might be expected that once every month when the Moon passes between Earth and the Sun during a new moon, its shadow would fall on Earth causing a solar eclipse. Likewise, during every full moon one might expect the Earth's shadow to fall on the Moon, causing a lunar eclipse. Solar and lunar eclipses are not observed every month because the plane of the Moon's orbit around the Earth is tilted by about five degrees with respect to the plane of Earth's orbit around the Sun (the plane of the ecliptic). Thus, when new and full moons occur, the Moon usually lies to the north or south of a direct line through the Earth and Sun. Although an eclipse can only occur when the Moon is either new or full, it must also be positioned very near the intersection of Earth's orbit plane about the Sun and the Moon's orbit plane about the Earth (that is, at one of its nodes). This happens about twice per year, and so there are between four and seven eclipses in a calendar year. Most of these are quite insignificant; major eclipses of the Moon or Sun are rare.
 
</includeonly>
===Proverbji u espressjonijiet===
* Meta l-qamar jikser tista' tlaqqam.
Utent anonimu