Inkwiżizzjoni Spanjola: Differenza bejn il-verżjonijiet