Differenza bejn ir-reviżjonijiet ta' "Dun Mikiel Xerri"

Matul l-imblokk tal-bliet, mijiet ta' nies mietu bil-ġuħ u l-faqar. Xi wħud fil-fortizzi għalhekk iddeċidew li jirriskjaw ħajjithom biex jirriżolvu s-sitwazzjoni, u dawn kienu mmexxija minn Xerri. Il-Maltin fasslu attakk fuq il-forżi Franċiżi fil-belt [[Valletta]] u l-[[Cottonera]], imma l-forzi Franċiżi semgħu bil-komplott. Fost id-49 ruħ li nqabdu fl-investigazzjoni ta' wara, kien hemm Dun Mikiel Xerri.
Fil-għodu fis-17 ta' Jannar, 1799, l-arċiskof ta' Malta, Labini żar lil Xerri u lil sħabu. Il-priġunieri ttieħdu mill-[[Forti ta' Sant'Elmu]] għall-Pjazza tal-Palazz, fejn platun suldati kien qiegħed jistennihom. Fi triqthom lejn il-pjazza, Dun Mikiel lil sħabu għamillhom il-qalb, u meta waslu talab ftit minuti biex ikellimhom. Wara t-talb għall-maħfra ta' dnubiethom, Xerri ta arloġġ tal-fidda lill-uffiċjali responsabbli u talbu biex jisparalu f'qalbu. Imbagħad dar fuq il-folla fil-pjazza u mal-oħrajn għajjat "''ALLAIl-Mulej Jkolluikollu ħniena minna! Viva Malta!''" Wara li ġew fuċillatiiffuċillati fil-pjazza ttieħdu għall-kappella ta' [[Santu Rokku]]. Il-parti kbira minnhom indifnu fil-ġenb tal-knisja ta' [[San Pupulju]] fil-[[Furjana]].
 
==Ħoloq esterni==