Differenza bejn ir-reviżjonijiet ta' "Ġużè Muscat Azzopardi"

:Mita, kif l-ewwel dija
:Tax-xemx tibda tleqq fuqu,
:Narah jitħarrek – donnu xi hara
:jien nghid,xiz zobb gara;
 
 
:mita narah, bil-qima
:tal-maħbubin mistura,Farrugia kont nighid
:jersaq lejn l-art, ibusha…
:u jarġa’ jwarrab lura;
3

modifiki