Mudell:PgħT fi tliet passi

Huwa ta' parir li tidħol fil-kont tiegħek qabel ma telenka paġna għat-tħassir.
Segwi dan il-proċess ta' tliet passi:
I.
Poġġi n-nota tat-tħassir fuq il-paġna.
 • Daħħal {{ħassar}} fil-parti ta' fuq tal-artiklu.
 • Timmarkax il-modifika bħala waħda minuri.
 • Daħħal fit-taqsira
  PgħT: Nominazzjoni għat-tħassir; ara [[Wikipedija:Paġni għat-tħassir/IsemNominazzjoni]]
  Biddel IsemNominazzjoni mal-isem tal-paġna kif inhi nominata.
Normalment, IsemNominazzjoni tkun it-titlu tal-artiklu. Madanakollu, jekk diġà ġiet nominata qabel, uża "IsemPaġna/2" jew "IsemPaġna/3" etċ.)
 • Tista' tpoġġi l-paġna mal-lista ta' osservazzjonijiet sabiex tinduna jekk il-mudell tal-PgħT tneħħiex.
 • Salva l-paġna.
II.
Oħloq il-paġna ta' diskussjoni għat-tħassir tal-paġna.
 • Agħfas il-ħolqa li tgħid "Oħloq hawnhekk" sabiex tikkrea l-paġna tan-nominazzjoni. Xi test u struzzjonijiet se jidhru biex jgħinuk f'din in-nominazzjoni.
 • Agħti raġuni għala nnominajt din il-paġna għat-tħassir.
 • Jekk trid tista' ssegwi l-paġna billi żżidha mal-lista ta' osservazzjonijiet tiegħek.
 • Daħħal fit-taqsira kliem bħal
  Nominazzjoni għat-tħassir għal [[IsemPaġna]]
 • Salva l-paġna
III.
Żidha mal-lista sħiħa ta' diskussjonijiet.
 • Mur fuq il-paġna prinċipali Wikipedija:Paġni għat-tħassir, taħt is-sezzjoni "Diskussjonijiet kurrenti".
 • Fuq in-naħa ta' fuq tal-lista, daħħal:
  {{Wikipedija:Paġni għat-tħassir|IsemNominazzjoni}}
  fejn biddel IsemNominazzjoni kif mixtieq.
 • Daħħal fit-taqsira
  Nominazzjoni għat-tħassir għal [[Wikipedija:Paġni għat-tħassir/IsemNominazzjoni]]
 • Salva l-paġna.