Kerċem

Kerċem, jew Ta' Kerċem hi lokalita Għawdxija b'popolazzjoni ta' madwar 1,665 ruħ, u tinkludi fiha bosta postijiet naturali fosthom il-wied tal-Lunzjata, l-għoljiet Tal-Mixta, Għar Ilma, kif ukoll l-Għadira ta' San Raflu li tibqa' twassal sal-irdum tax-Xlendi.

Kerċem
Emblema

Mottu: Flectar non Frangar (Mgħawweg mhux Miksur)

Isem uffiċjali: Ta' Kerċem Għawdex
Stat: Għawdex, Malta
Isem tal-abitanti: Kerċmin

Mappa

Latitudni: 36°2 '26" N
Lonġitudni: 14°13 '47" E
Erja: 5.5 km²
Popolazzjoni:
 – Total:
 – Densità:

1,665 (Nov 2005)
303/km²
Konfini: Fontana, l-Għasri, Għarb, il-Munxar, San Lawrenz, ir-Rabat
Sindku: Joseph Grima (PN)
Qaddis patrun:
 – Ġurnata:
Madonna tas-Sokkors, San Girgor
Sit elettroniku: www.kercem.gozo.com

Studjużi u Arkeologi jsostnu li l-post fejn illum hemm dan ir-raħal kien abitat saħansitra mill-fażi ta' Għar Dalam (5000-4500 QK) Sejbiet arkeoloġiċi f'dan ir-raħal jikkonsistu ukoll f'ċimiterju Nisrani antik, imsejjaħ "iċ-Ċimiterju ta' Għar Gerduf", imsemmi ukoll fil-Ktieb ta' Ġan Piet Agius De Soldanis. Riċentament instabu oqbra maħsuba li huma mill-Fażi Tarxien(3000-2500 QK), u li għadhom fil-fażi ta' skavar

Ir-raħal beda jespandi u jiżviluppa f'komunita' fil-Perjodu tal-Medju Evu, madwar kappella ddedikata lil Papa San Girgor il-Kbir, li hu wieħed mill-Patruni tar-raħal flimkien mal-Madonna tas-Sokkors. Fl-1885, ir-raħal ta' Kerċem sar uffiċċjalment parroċċa mill-Isqof Pietru Pace.

Ir-raħal ta' Kerċem għandu ukoll is-subborg tiegħu imsejjaħ "Santa Luċija" mibni ukoll madwar knisja żgħira iddedikata lill-qaddisa Santa Luċija Verġni u Martri. Dan il-post hu kkaratteriżżat mill-paċi u s-serenita' li wieħed għadu jista' jsib sal-lum.

Fost in-nies l-aktar importanti mir-raħal ta' Kerċem hemm Madre Margerita Debrincat (fundatriċi tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta' Gesù), l-Avukat Anton Calleja (Membru tal-Assemblea Leġiżlattiva), u l-Kavallier Peter Paul Grech (Ghalliem u Assistent Direttur tal-Edukazzjoni)

Amministrazzjoni u Kunsill LokaliEdit

Il-Lokal ta' Kerċem jaqa' taħt ir-responsabbilita' tal-Kunsill Lokali Kerċem. Il-kunsill preżenti ġie ffurmat fl-2015 u hu magħmul minn:

 • Mario Azzopardi (Sindku, PN)
 • Paul Mizzi (PN)
 • David Mizzi (PN)
 • Frankie Attard (PL)
 • Joseph Grech (PL)

Faċilitajiet KomunaliEdit

Ta' Kerċem igawdi minn bosta faċilitajiet komunali fosthom ġnien pjuttost kbir imsemmi għal Ċensu Sciberras, inawgurat fl-okkażjoni tal-Millenju il-Kbir.

Faċilitajiet SportiviEdit

Ir-raħal għandu ukoll tim tal-futbol, bl-isem ta' Kerċem Ajax FC, liema tim jittrenja fi grawnd b'terf artifiċjali li jinsab fl-istess raħal.

Skola tal-MuzikaEdit

Fir-Rahal ta'Kercem insibu ukoll l-Ghaqda Muzikali San Girgor www.bandasangirgor.org.

Il-Festi tar-RaħalEdit

Il-Parroċċa ta' Kerċem hi l-unika parroċċa Għawdxija li għandha kopatronaġġ, jiġifieri għandha żewġ patruni prinċipali. Sal-1885, San Girgor kien il-patrun prinċipali tar-raħal sakemm nahar is-17 ta' Awwissu 1885, il-knisja ġiet ko-iddedikata lill-Verġni Marija tas-Sokkors. Għalkemm ir-raħal jiċċelebra żewġ festi bl-istess importanza (dik ta' San Girgor nahar it-12 ta' Marzu, kif ukoll dik tal-Madonna tas-Sokkors kull tieni Ħadd ta' Lulju), dik tas-Sokkors hi meqjusa il-aktar prinċipali f'terminu ta' popolarita'. L-armar tal-festa qieghed f'idejn l-Ghaqda ta l-Armar Madonna tas-Sokkors ta Kercem. www.festakercem.com

Żoni f'KerċemEdit

 • Fuq il-Blat
 • Għajn Abdul
 • Għar Ilma
 • Iċ-Ċnus
 • Ix-Xagħri
 • Klula
 • Lekx
 • Sarraflu
 • Ta' Berrini
 • Ta' Ċajplu
 • Ta' Ġanton
 • Ta' Katas
 • Ta' Majru
 • Ta' Summina
 • Ta' Xkura
 • Tal-Warda
 • Wardija
 • Wied il-Ġifna
 • Wied tal-Grixti

Toroq Prinċipali tar-RaħalEdit

 • Triq l-Avukat Anton Calleja
 • Triq Margerita De Brincat
 • Triq Qasam San Pawl
 • Pjazza San Girgor
 • Triq Santa Luċija
 • Triq Ta' Kerċem
 • Triq Xuxa

Toroq OħraEdit

 • Daħla Ta' Berrini
 • Pjazza Salvatore Busuttil
 • Sqaq it-Torri
 • Sqaq Klula
 • Sqaq San Girgor Nru.1-3
 • Sqaq Ta' Xirfi
 • Triq Franġisk u Roża Camilleri
 • Triq Ġużè Flores
 • Triq Ġużeppi Briffa
 • Triq Għajn Għabdun
 • Triq Għajn Tuta
 • Triq Għar Ilma
 • Triq il-Bies
 • Triq il-Ġifna
 • Triq il-Ġojjin
 • Triq il-Gamiem
 • Triq il-Ħorġ
 • Triq il-Kalandrijiet
 • Triq is-Sokkors
 • Triq is-Summien
 • Triq it-Torri
 • Triq ix-Xagħri
 • Triq l-10 ta' Marzu, 1885
 • Triq l-Indipendenza
 • Triq Majru
 • Triq Pejpu
 • Triq Petri
 • Triq Qasam San Ġorġ
 • Triq San Niklaw
 • Triq San Pietru u San Pawl
 • Triq Sarġ
 • Triq Ta' Berrini
 • Triq Ta' Doti
 • Triq Tax-Xewka
 • Triq Wenzu Mintoff
 • Triq Wied Ħmar
 • Triq Wied il-Lunzjata

Toroq fis-subborg ta' Santa LuċijaEdit

 • Daħla Tal-Warda
 • Pjazza Santa Luċija
 • Triq Bir Rix
 • Triq Għajn Għabdun
 • Triq Għar Ilma
 • Triq id-Daħla Ta' Ċajplu
 • Triq is-Santwarju Puniku
 • Triq it-13 ta' Diċembru
 • Triq Klula
 • Triq l-Għadira
 • Triq l-Orkestra Tad-Dudi
 • Triq Santa Katarina Tal-Qabbieża
 • Triq Ta' l-Lonz
 • Triq Ta' Wied Mans

ĦoloqEdit